Izjava o pristupačnosti

Kao tijelo javnog sektora, Općina Sveti Juraj na Bregu obvezna je osigurati pristupačnost svoje mrežne stranice u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova Izjava o pristupačnosti  odnosi se na mrežnu stranicu www.svetijurajnabregu.hr.


Status usklađenosti

Mrežna lokacija www.svetijurajnabregu.hr je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), ali uz neke iznimke.


Nepristupačni sadržaj

Iznimke od usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti, prema četiri opća zahtjeva za osiguranje pristupačnosti – mogućnost opažanja, operabilnost, razumljivost i stabilnost.

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

  1. područja koja se aktiviraju prelaskom mišem, tekstualna ili u obliku ikone, možda nisu dovoljno velika za korisnike s motoričkim teškoćama, neke stranice nisu prilagođene za navigaciju putem tipkovnice.
  2. nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi
  3. neki od PDF dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana
  4. nedostaju alternativni nazivi slika i poveznica
  5. za neke naslove i odlomke ne koriste se primjenjeni elementi (<h> i <p>)
  6. krajnjem korisniku nije omogućeno korištenje svih sadržaja mrežne stranice s elementima HTML5
  7. neke stranice imaju mali kontrast između boja prednjeg plana i pozadine.

Općina Sveti Juraj na Bregu radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.


Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 23. rujna 2020., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je provelo tijelo javnog sektora te metode testiranja pristupačnosti WAVE Web Accessibility Evaluation Tool.


Podizanje razine pristupačnosti

Općina Sveti Juraj na Bregu će provesti korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta u maksimalnoj mogućoj mjeri nakon osposobljavanja djelatnika za izradu, vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom o pristupačnosti.


Povratne informacije i podaci za kontakt

Ukoliko vam je potrebna pomoć u korištenju naše mrežne stranice www.svetijurajnabregu.hr, ukoliko do nekih informacije ne možete doći zbog toga što su objavljene u nepristupačnom obliku ili želite prijaviti problem s pristupačnošću, možete nas kontaktirati na sljedeći način:

  • E-poštom: nacelnik@svetijurajnabregu.hr 
  • Telefonom: 040/855 298
  • Poštom: Pleškovec 29, 40311 Lopatinec


Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr

Scroll to Top Skip to content