Dječji vrtić “Jurovska pčelica” NATJEČAJ za popunu radnih mjesta

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97., 107/07. i 94/13.) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Jurovska pčelica“ (KLASA: 601-02/20-01/02, URBROJ: 2109-115/20-01/10) raspisuje se

NATJEČAJ za popunu radnih mjesta


ODGOJITELJ/ICA

● deset (10) izvršitelja na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, uz obvezni probni rok sukladno zakonskim odredbama

Uvjeti –  prema članku 24. i članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97., 107/07. i 94/13.) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“, broj 133/97.): završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju   

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 1. dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 2. elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 3. dokaz o hrvatskom državljanstvu
 4. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni niti prekršajni postupak sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 5. životopis
 6. zamolbu

Prijave na natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu: Dječji vrtić „Jurovska pčelica“, Ivana Gorana Kovačića 111/a, 40311 Lopatinec, s naznakom „Prijava na javni natječaj – ODGOJITELJ/ICA – NE OTVARATI“.


KUHAR/ICA

● jedan (1) izvršitelj na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, uz obvezni probni rok sukladno zakonskim odredbama

Uvjeti – prema članku 24. i članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97., 107/07. i 94/13.) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“, broj 133/97.): srednja stručna sprema za zanimanje kuhar, najmanje tri (3) godine radnog iskustva na radnom mjestu kuhar

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 1. dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 2. elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 3. dokaz o hrvatskom državljanstvu
 4. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni niti prekršajni postupak sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 5. životopis
 6. zamolbu

Prijave na natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu: Dječji vrtić „Jurovska pčelica“, Ivana Gorana Kovačića 111/a, 40311 Lopatinec, s naznakom „Prijava na javni natječaj – KUHAR/ICA NE OTVARATI“.


SPREMAČ/ICA

● dva (2) izvršitelja na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, uz obvezni probni rok sukladno zakonskim odredbama

Uvjeti –   prema članku 24. i članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97., 107/07. i 94/13.) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“, broj 133/97.): završena osnovna škola

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 1. dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 2. elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 3. dokaz o hrvatskom državljanstvu
 4. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni niti prekršajni postupak sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 5. životopis
 6. zamolba

Prijave na natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu: Dječji vrtić „Jurovska pčelica“, Ivana Gorana Kovačića 111/a, 40311 Lopatinec, s naznakom „Prijava na javni natječaj SPREMAČ/ICA– NE OTVARATI“.


SERVIRKA

● jedan (1) izvršitelj na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, uz obvezni probni rok sukladno zakonskim odredbama

„Narodne novine“, broj 10/97., 107/07. i 94/13.) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“, broj 133/97.): završena osnovna škola

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 1. dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 2. elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 3. dokaz o hrvatskom državljanstvu
 4. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni niti prekršajni  postupak sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 5. životopis
 6. zamolba

Prijave na natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu: Dječji vrtić „Jurovska pčelica“, Ivana Gorana Kovačića 111/a, 40311 Lopatinec, s naznakom „Prijava na javni natječaj SERVRKA– NE OTVARATI“.


RAVNATELJ/ICA

● jedan (1) izvršitelj na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, uz obvezni probni rok sukladno zakonskim odredbama

Uvjeti –  prema članku 24. i članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“NN” br. 10/97., 107/07. i 94/13.) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“, broj 133/97.): završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja ili diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij odgovarajuće vrste prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, najmanje pet (5) godina radnog iskustva u djelatnosti predškolskog odgoja

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 4 godine, po isteku mandata može biti ponovno imenovan ili raspoređen na radno mjesto odgojitelja ili stručnog suradnika, ovisno o stručnoj spremi.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 1. dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 2. elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 3. dokaz o hrvatskom državljanstvu
 4. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni  niti prekršajni postupak sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 5. životopis
 6. zamolbu

Prijave na natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu: Dječji vrtić „Jurovska pčelica“, Ivana Gorana Kovačića 111/a, 40311 Lopatinec, s naznakom „Prijava na javni natječaj RAVNATELJ/ICA – NE OTVARATI“.

——————————————————————————————————————

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje zadovoljavaju propisane uvjete.

Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objavljivanja natječaja.

Nepotpune, nepravodobne, nepotpisane i/ili prijave primljene elektronskim putem neće se razmatrati.

Kandidat koji se pravovremeno prijavi na natječaj i ispunjava sve propisane uvjete bit će telefonskim putem pozvan na intervju.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi pozvati se na zakon kojim ostvaruje to pravo i priložiti  dokaz o ostvarivanju prava prednosti.

O rezultatima natječaja kandidat će biti  pismenim putem obaviješten u roku od osam (8) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojom dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

Ako izabrani kandidat ne dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti smatrat će se da ne ispunjava uvjete propisane natječajem.

Prijavom na natječaj kandidat je izričito suglasan da Dječji vrtić „Jurovska pčelica“ kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, obrađivati i koristiti osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18.).

Natječaj stupa na snagu danom objave, 21. rujna 2020. godine na mrežnoj stranici (www.dv-jurovskapcelica.hr) i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Jurovska pčelica“, mrežnoj stranici (www.svetijurajnabregu.hr) i oglasnoj ploči Općine Sveti Juraj na Bregu te  mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Miroslav Turk, dipl.učaktualno

Dobrodošli u najljepšu općinu na brežuljku, općinu Sveti Juraj na Bregu. Pridruži se i ti stvaranju najzanimljivije web stranice te nam pošalji svoju vijest ili zanimljivost pa možda baš tvoju riječ vide brojni svakodnevni posjetitelji.

Skip to content