Dan: 23. rujna 2020.

Izjava o pristupačnosti

Izjava o pristupačnosti

Kao tijelo javnog sektora, Općina Sveti Juraj na Bregu obvezna je osigurati pristupačnost svoje mrežne stranice u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o […]

Scroll to Top Skip to content