SVETI JURAJ NA BREGU Općina otkupljuje parcele za širenje zone u Brezju

Općinsko vijeće Svetog Jurja na Bregu 6. lipnja navečer počelo je aktualnim satom na kojem je vijećnik Marijan Rodinger pitao za pješačke staze

Načelnik Anđelko Nagrajsalović odgovorio je kako su trenutno u postupuku za dobivanje građevinske dozvole od Anice do Amadeusa, uz državnu cestu. Potom će poraditi na nastavku staze u Zasadbregu te u Brezju, od vrtića prema državnoj cesti.

Na dnevnom redu potom se našla odluka kojom je dana nova koncesija dimnjačaru na 10 godina. Općina će od Župe kupiti parcelu sjeverno od škole i tamo urediti parkiralište. Usvojen je novi pravilnik o upisima djece u vrtić Jurovska pčelica te je prihvaćena nova Procjena rizika od velikih nesreća.

Potom je proširena Poduzetnička zona Brezje. Općina će otkupiti parcele od ljudi, urediti nastavak zone prema državnoj cesti i zatim sama nuditi parcele na prodaju poduzetnicima. Na kraju, jednoglasno je povećan koeficijent plaće načelniku – s 3,35 na 3,7. Obrazložio je kako je prije toga povećana osnovica plaće zaposlenicima Općine. Na kraju je načelnik iznio koje su aktualnosti u općini:

– Sa županom je potpisan sporazum za faznu adaptaciju i dogradnju Područne škole Zasadbreg. Idući tjedan raspisuje se javna nabava. Završena je nabava i kreće projektiranje dogradnje vrtića u Brezju te idemo u projektiranje, prema dozvoli do kraja godine. Stigla nam je oprema za traktor i sad ćemo moći sami napraviti više toga. Nećemo kositi bankine, ali hoćemo javne površine, a možemo uskočiti upomoć i starijim i bolesnim mještanima. Općina je kupila i službenu Daciu Duster na plin i benzin. Gotovo je projektiranje turističkog centra. Pred dobivanjem dozvole smo, nakon čega moramo od države tražiti vlasništvo nad zemljištem. Izgradnja optike trebala bi biti gotova do kraja kolovoza, a katastarska izmjera ide dobro – kazao je načelnik Anđelko Nagrajsalović

preneseno s: www.emedjimurje.hr
objavio/foto: Izak Vrtarić

Scroll to Top Skip to content