Obavijest za prijavu prirodne nepogode poplave

Dana 29. svibnja 2023. godine Župan Međimurske županije proglasio je prirodnu nepogodu poplave na području grada Mursko Središće i općina Donja Dubrava, Gornji Mihaljevec, Kotoriba, Selnica, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Štrigova i Vratišinec u Međimurskoj županiji, zbog poplave i odrona zemlje nastalih kao posljedica dugotrajnog kišnog perioda s velikom količinom oborina u mjesecu svibnju zbog čega su na području navedenih JLS-a nastale štete na građevinskim objektima, cestovnoj infrastrukturi, ratarskim i povrtlarskim kulturama i krmnom bilju.

Štetu može prijaviti svaka fizička i pravna osoba na obrascu PN Prijava štete od prirodne nepogode koji se može preuzeti na web stranici www.svetijurajnabregu.hr ili osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Juraj na Bregu, Pleškovec 29, I. kat., svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati.

Oštećeni Prijavu štete od prirodne nepogode poplave mogu prijaviti do 6. lipnja 2023. godine (utorak), svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati.

Obavještavaju se oštećeni da štete mogu prijaviti dostavljanjem ispunjenog obrasca PN, Povjerenstvu za poljoprivredu i procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Sveti Juraj na Bregu, i to:

–   neposrednom predajom u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Juraj na Bregu ili
–   elektroničkim putem na adresu: juo@svetijurajnabregu.hr.

Povjerenstvo za poljoprivredu i
procjenu šteta od elementarnih nepogoda

Scroll to Top Skip to content