Javna obavijest za lovnu godinu 2023./2024.

Na temelju članka 77. stavak 2. Zakon o lovstvu (“Narodne novine”, broj 99/18., 32/19. i 32/20.) ovlaštenik prava lova na području obuhvata Programa zaštite divljači “Općina Sveti Juraj na Bregu”, daje:

JAVNU  OBAVIJEST

Lovna godina 2023./2024.

Obavještavaju se korisnici zemljišta koja se nalaze na površinama obuhvata Programa zaštite divljači “OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU” da su dužni zbog zaštite svojih površina i imovine od šteta od divljači, pravovremeno obavijestiti Općinu o problematici koju im prouzročuje određena vrsta divljači, kako bi Općina mogla postupiti prema spomenutom Programu i Protokolu za poduzimanje određenih mjera za sprečavanje štete od divljači, sukladno Zakonu o lovstvu.

Poduzimanje mjera za sprečavanje šteta Općina nije dužan poduzimati u ograđenim voćnjacima, plantažama i sličnim nasadima koji ne pripadaju površini obuhvata Programa zaštite divljači.

Za ostvarivanje prava zaštite, korisnik zemljišta je dužan dati Općini na uvid vlasnički ili posjedovni list. Isto tako, dužan je na zahtjev Općine omogućiti utvrđivanje položaja zemljišta na kojem je počinjena šteta.

O nastalim štetama obavijestite:

Kristijan Matoša – komunalni redar
Mob.  099 536 92 26
Tel. 040/855 790
e-mail: redarstvo@svetijurajnabregu.hr

Pleškovec, 31. ožujka 2023. godineaktualno

Dobrodošli u najljepšu općinu na brežuljku, općinu Sveti Juraj na Bregu. Pridruži se i ti stvaranju najzanimljivije web stranice te nam pošalji svoju vijest ili zanimljivost pa možda baš tvoju riječ vide brojni svakodnevni posjetitelji.

Skip to content