PRIJAVA ŠTETE OD PRIRODNE NEPOGODE SUŠE

Temeljem Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“, broj 16/19) i Odluci župana Međimurske županije o proglašenju prirodne nepogode suše za gradove i jedinice lokalne samouprave na području Međimurske županije KLASA: 920-09/22-02/4, URBROJ: 2109/1-01-21-1 od 30. kolovoza 2022. godine, Povjerenstvo za poljoprivredu i utvrđivanje šteta od elementarnih nepogoda Općine Sveti juraj na Bregu

OBAVJEŠTAVA
mještane o postupku podnošenja
PRIJAVA ŠTETE OD PRIRODNE NEPOGODE SUŠE

Dana 30. kolovoza 2022. godine Župan Međimurske županije proglasio je prirodnu nepogodu suše za područja gradova i općina u Međimurskoj županiji, zbog visokih temperatura i izostanka potrebnih količina padalina u razdoblju prve polovice lipnja do druge polovice kolovoza, uslijed čega su na području gradova i općina nastale štete na ratarskim i povrtlarskim kulturama, krmnom bilju, voćnjacima i vinogradima.

Povjerenstvo za poljoprivredu i utvrđivanje šteta od elementarnih nepogoda Općine Sveti Juraj na Bregu dana 26. kolovoza 2022. godine podnijelo je prvo procijenjeno priopćenje Županijskom povjerenstvu.

Štetu može prijaviti svaka fizička i pravna osoba na obrascu PN Prijava štete od prirodne nepogode koji se može preuzeti na web stranici www.svetijurajnabregu.hr ili osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Juraj na Bregu, Pleškovec 29, I. kat., svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati.

Posebno se naglašava da se podaci za voćke trebaju iskazati u broju stabala/čokota i površina tla/ha.

Oštećeni Prijavu štete od prirodne nepogode suše mogu prijaviti do 7. rujna 2022. godine (srijeda), svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati.

Obavještavaju se oštećeni da štete mogu prijaviti dostavljanjem ispunjenog obrasca PN, Povjerenstvu za poljoprivredu i procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Sveti Juraj na Bregu, i to:

–   neposrednom predajom u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Juraj na Bregu ili

–   elektroničkim putem na adresu: juo@svetijurajnabregu.hr.

  1. Obrazac PN suša – 08/2022
  2. Privola – prirodna nepogoda suša – 08/2022

                                                                                Povjerenstvo za poljoprivredu i procjenu                                                                                 šteta od elementarnih nepogodaaktualno

Dobrodošli u najljepšu općinu na brežuljku, općinu Sveti Juraj na Bregu. Pridruži se i ti stvaranju najzanimljivije web stranice te nam pošalji svoju vijest ili zanimljivost pa možda baš tvoju riječ vide brojni svakodnevni posjetitelji.

Skip to content