Obnova domova u tri naselja – Općina ih prijavila na natječaj Ministarstva kulture

Općina je na natječaj prijavila radove na javnim objektima u Dragoslavcu, Frkanovcu i Pleškovcu

Općina Sveti Juraj na Bregu na natječaj Ministarstva kulture prijavila je radove na javnim objektima u tri naselja. U Dragoslavcu je potrebna energetska obnova doma kulture, to jest novo pročelje. U Frkanovcu slijedi dovršetak uređenja dograđenog dijela doma kulture – nedostaje dio pročelja, a u unutrašnjosti treba provesti obrtničke radove. U Pleškovcu pak Općina namjerava dovršiti uređenje kupljene zgrade poljoprivredne zadruge, danas Kulturno-edukativnog centra Murai.

– Na mjestu gdje je zadruga imala dućan napravit ćemo galerijski prostor – kaže načelnik Anđelko Nagrajsalović.

Što se tiče doma kulture u Zasadbregu, koji je u sličnoj fazi kao onaj u Frkanovcu, ovdje će Općina sama financirati dovršetak radova. 

preneseno s: www.emedjimurje.hr

Scroll to Top Skip to content