PONOVNA JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Juraj na Bregu

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:350-02/18-01/01
URBROJ: 2109/16-01-19-220
Pleškovec, 15. studenoga 2019.

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/1.7, 114/18., 39/19. i 98/19.) i Zaključka načelnika Općine Sveti Juraj na Bregu, KLASA:350-02/18-01/01, URBROJ:2109/16-01-19-219 od 15. studenoga 2019. godine objavljuje se:

PONOVNA JAVNA RASPRAVA
o Prijedlogu II. izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Sveti Juraj na Bregu

  1. Ponovna javna rasprava će trajati od 25.11.2019. do 02.12.2019.
  2. Javni uvid u prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Juraj na Bregu moći će se izvršiti za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave u prostorijama Općine Sveti Juraj na Bregu, Pleškovec 29, 40311 Lopatinec u uredovno radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela i na web stranicama Općine Sveti Juraj na Bregu (www.svetijurajnabregu.hr), te izrađivača plana (www.urbia.hr)
  3. Javno izlaganje o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Juraj na Bregu organizirat će se u prostorijama Općine Sveti Juraj na Bregu, Pleškovec 29, 40311 Lopatinec i to 26.11.2019. godine u  13:00 sati.
  4. Primjedbe i prijedloge sudionici mogu davati tijekom ponovne javne rasprave, zaključno sa 02.12.2019. godine i to na slijedeći način:
  5. postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima
  6. davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja,
  7. upućivanjem pismenih prijedloga i primjedbi Jedinstvenom upravnom odjelu, Pleškovec 29, 40311 Lopatinec

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.

Podnositelji trebaju na podnesku navesti adresu za dostavu odgovora.

                                                                OPĆINSKI NAČELNIK
                                                      Anđelko Nagrajsalović, bacc.ing.comp.

Kartografski prikazi i tekstualne odredbe nacrta prijedloga plana dostupni su na sljedećoj poveznici: https://drive.google.com/open?id=1HmgiEBsLnknNVGWN8UBmZ6mw3S7crlyVaktualno

Dobrodošli u najljepšu općinu na brežuljku, općinu Sveti Juraj na Bregu. Pridruži se i ti stvaranju najzanimljivije web stranice te nam pošalji svoju vijest ili zanimljivost pa možda baš tvoju riječ vide brojni svakodnevni posjetitelji.

Skip to content