Projekt rekonstrukcije i dogradnje dječjeg vrtića i jaslica

Projektom rekonstrukcije i opremanja dječjeg vrtića i jaslica ostvarit će se mogućnosti upisa većeg broja djece u vrtić, odnosno djece koja do sada nisu bila upisana, a imala su uvjete za upis. Trenutni kapaciteti su nedostatni pa su pojedini roditelji primorani voditi djecu u susjedne općinske vrtiće i vrtiće u Čakovcu.

Ovim projektom stanovnicima se poboljšavaju odgojno-obrazovne usluge za djecu predškolske dobi. Stvaranjem povoljne klime zadržavaju se obitelji s djecom te se povećava trend broja novorođenih u općini.

Cilj projekta:

  • rekonstruirani dječji vrtić i jaslice u svrhu zadovoljavanja svih potreba za predškolskim odgojno-obrazovnim smještajem za svu djecu starosti od šest mjeseci do šest godina, odnosno do polaska u osnovnu školu
  • stvorena poticajna klima za održavanje i daljnji rast nataliteta Općine Sveti Juraj na Bregu
  • stvorena radna mjesta – zaposlenje novog osoblja vrtića u svrhu zadovoljenja pedagoških standarda

Očekivani rezultati projekta:

  • dogradnja prizemlja i 1. kata
  • povećana ukupna zaposjednutost novog vrtićkog prostora na 80 osoba
  • zaposlene ukupno 3 osobe (2 odgajatelja/ice, 1 kuhar/ica)

Ukupna vrijednost projekta: 6.932.163,77 kn
EU sufinanciranje projekta (EPFRR): 4.572.065,67 kn
Razdoblje provedbe projekta: svibanj 2019. –  svibanj 2021.

Scroll to Top Skip to content