JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija u akademskoj godini 2019./2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 604-02/19-01/03
URBROJ: 2109/16-01-19-4
Pleškovec, 14. listopada 2019.

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu stipendija u akademskoj godini 2019./2020.

1. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju studenti s područja Općine  Sveti Juraj na Bregu koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
– da su državljani Republike Hrvatske,
– da roditelji ili skrbnici imaju prebivalište na području Općine Sveti Juraj na Bregu najmanje pet (5) godina prije objave javnog natječaja,
– da su završili najmanje prvu godinu studija i da prosjek ocjena svih položenih ispita tijekom studija iznosi najmanje 3,00.

2. Uz pismenu zamolbu potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:
– prijava za dodjelu stipendije u akademskoj godini 2019./2020.,
– privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka,
– kratak životopis,
– presliku osobne iskaznice,
– presliku domovnice,
– potvrdu o redovitom upisu u visoku školu ili fakultet u akademsku godinu 2019./2020., s naznakom smjera ili studijske grupe,
– potvrdu visoke škole ili fakulteta o prosjeku ocjena položenih ispita, odnosno ovjerenu presliku indeksa iz koje su vidljive ocjene položenih ispita,
– izjavu studenta da ne prima nijednu drugu stipendiju,
– izjavu o broju članova zajedničkog kućanstva,
– uvjerenje o prebivalištu za sve članove kućanstva od Ministarstva unutarnjih poslova – Policijska uprava Međimurska,
– potvrdu škole ili fakulteta o školovanju užeg člana obitelji (ukoliko ih ima),
– potvrdu poslodavca o prosjeku plaće za oba roditelja ili skrbnika za prethodno tromjesečje, odnosno presliku rješenja o mirovini od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
– potvrdu o visini dohotka za oba roditelja ili skrbnika za prethodnu kalendarsku godinu po svim osnovama od Ministarstva financija – Porezna uprava,
– uvjerenje o nezaposlenim roditeljima ili skrbniku od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (ukoliko ih ima),
– potvrdu o sudjelovanju u Domovinskom ratu najmanje 90 dana za roditelja ili skrbnika od Ministarstva obrane – Odsjeka za poslove obrane (ukoliko ih ima),
– potvrdu za stalne korisnike novčane pomoći za roditelja ili skrbnika od Centra za socijalnu skrb (ukoliko ih ima),
– potvrdu za korisnike mirovine sa zaštitnim dodatkom za roditelje ili skrbnika od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ukoliko ih ima) i
– izjavu da je dijete bez jednog ili oba roditelja, dijete poginulih i nestalih branitelja te da je dijete samohrane majke ili oca (ukoliko ih ima).

3. Prijave se podnose na adresu Općine Sveti Juraj na Begu, Pleškovec 29, 40311 Lopatinec u roku 15 dana od objave natječaja s naznakom „ZA JAVNI NATJEČAJ-STIPENDIJA 2019./20“.

4. U slučaju potrebe od podnositelja prijave može se zatražiti i dopuna dokumentacije.

5. O rezultatima natječaja podnositelji prijava bit će obaviješteni u roku od 15 dana od odluke općinskog načelnika o dodjeli stipendija.

6. Ostale informacije i uvid u Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Juraj na Bregu, Pleškovec 29, 40311 Lopatinec, na telefon +38540 855 305, na e-mail: juo@svetijurajnabregu.hr i na stranicama www.svetijurajnabregu.hr.

                                                                                              OPĆINSKI NAČELNIK Anđelko Nagrajsalović, bacc.ing.comp.,v.r.

Natječaj za dodjelu stipendija 2019.-2020. s prijavom i izjavamaaktualno

Dobrodošli u najljepšu općinu na brežuljku, općinu Sveti Juraj na Bregu. Pridruži se i ti stvaranju najzanimljivije web stranice te nam pošalji svoju vijest ili zanimljivost pa možda baš tvoju riječ vide brojni svakodnevni posjetitelji.

Skip to content