Matematika uz palme, more i pijesak

Učenici u OŠ Ivana Gorana Kovačića u Svetom Jurju na Bregu imaju drugačiji početak nastavne godine jer ih je u školi dočekao na školskim klupama pijesak uz pogled na palme i more te zvuk valova i galebova.

Iako su ušli u školu i dalje su bili u morskom opuštajućem ozračju. Kako bi povezali matematička znanja i praktičan rad krenulo se igrom u pijesku na zabavan i prirodan način koja potiče kreativnost.

Učenici sedmih razreda ponavljaju cjeline razlomci i trokut crtajući potrebne crteže na pijesku uz rad u paru i suradnju, dok učenici osmih razreda ponavljaju cjeline pravokutni koordinatni sustav u ravnini, kružnica i krug te mnogokuti uz rad s pijeskom. I tijekom nastavne godine bit će organizirano nekoliko ovakvih sati gdje će se povezati igra i rad u pijesku s nastavnim sadržajima iz matematike.

U planu su povezivanje matematičkih sadržaja sa životom radeći na izradi praktičnih predmeta betoniranjem, rad s tangramima i tihom knjigom, organizacija matematičkog natječaja i Večeri matematike, sudjelovanje na natjecanjima i Klokanu bez granica te još mnoštvo toga što će učenike potaknuti na što kvalitetniji i veseliji rad na matematičkim temama.

preneseno s: www.emedjimurje.hr

Scroll to Top Skip to content