Za pet međimurskih vrtića blizu 12 milijuna kuna

U utorak, 4. rujna, u Splitu je održano svečano potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava između nositelja projekata iz natječaja “Vrtići za skladniji život“ – Unaprjeđenje usluga za djecu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

U okviru ove operacije financiraju se projekti koji će doprinijeti usklađivanju obiteljskog i poslovnog života obitelji s uzdržavanim članovima rane i predškolske dobi kroz unaprjeđenje usluga i produljenje radnog vremena dječjih vrtića daljnjim razvojem postojećih i/ili uvođenjem novih programa. Gradonačelnik Ljubomir Kolarek potpisao je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta Grada Preloga pod nazivom „Za obitelj“.

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 11.880.727,74 kuna (100% financiranje). Projekt će provoditi Grad Prelog i partneri: Dječji vrtić Fijolica Prelog, Dječji vrtić Vesela loptica Prelog, Dječji vrtić Kockavica iz Svete Marije, Dječji vrtić Žibeki iz Čakovca te Dječji vrtić Klinčec iz Donje Dubrave.

Planirane aktivnosti projekta su osiguravanje usluge produljenog boravka i smjenskog rada kod svih partnera. Planira se zapošljavanje 12 odgojitelja na 100% radnog vremena i 3 odgojitelja na 50% radnog vremena, zatim pomoćnog osoblja i to 9 kuharica na 50% radnog vremena kao i 9 čistačica. U uslugu produljenog boravka uključiti će se 21 dijete a u uslugu smjenskog rada 95 djece od kojeg broja je 15 djece rane dobi. U dijelu unaprjeđenja usluge, daljnjeg razvoja postojećih programa a radi osiguravanja uvjeta za još kvalitetnije provođenje predviđenih usluga a posebno za djecu s teškoćama u razvoju predviđeno je zapošljavanje mobilnog stručnog tima (psiholog, pedagog, edukacijski rehabilitator) te kineziologa i odgojitelja za rano učenje engleskog jezika. Isto tako je predviđeno osposobljavanje stručnjaka zaposlenih kod svih projektnih partnera. Planirano je 12 različitih edukacija namijenjenih prvenstveno odgojiteljima u kojima će u prosjeku sudjelovati oko 20 osoba. Planirane aktivnosti projekta usko su povezane s općim i specifičnim ciljem Poziva. Projekt će omogućiti veću dostupnost usluga i predškolskih programa, obuhvatiti veći broj djece programima ranog i predškolskog odgoja uz istovremeno besplatno korištenje. Projekt će omogućiti korištenje planiranih programa djeci zaposlenih roditelja, djeci s jednim zaposlenim roditeljem te i nezaposlenim roditeljima (s obzirom na ruralno područje, roditelji rade u OPG i bitno je prilagođavanje radnog vremena i njima). Projekt je isto tako usmjeren na jačanje kapaciteta i dodatno usavršavanje odgojitelja i stručnih suradnika te kuharica. U okviru projekta nabaviti će se potrebna oprema, prvenstveno didaktička sredstva u cilju povećanje kvalitete pružanih usluga. Projekt osigurava novo zapošljavanje 38 osoba i to odgojitelja, tehničkog osoblja, stručnih suradnika i mobilnog stručnog tima. U projekt je planirano uključiti 116 djece.

Predstavnicima županija, gradova i općina, potpisnicima ugovora, obratili su se ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić, ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić, a uz državne tajnike iz oba ministarstva potpisivanju je nazočio i ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončar.

preneseno s: www.mnovine.hr

Scroll to Top Skip to content