Registar cesta imaju u Svetom Juraju na Bregu

Općina Sveti Juraj na Bregu ima Registar nerazvrstanih cesta Općine Sveti Juraj na Bregu. Registar točno navodi početak i kraj određene ceste te postoji u grafičkom i tekstualnom obliku, i osim u Općinskoj upravi, posjeduju ga predsjednici mjesnih odbora.

Prema registru na području općine postoje tri kategorije cesta; asfaltirane u dužini od 41 kilometra, šljunčani putovi u naselju dužine 24 kilometra i poljski i šumski putovi dužine 60 kilometara.

Općinski načelnik Anđelko Nagrajsalović, kaže, kako nije moguće prijaviti na natječaj niti jedan cestovni projekt, a da se ne traži Registar nerazvrstanih cesta. Od sada stvari će biti znatno jednostavnije i korisne u svakom pogledu i Općini i mjesnim odborima.

preneseno s: www.emedjimurje.hr

Scroll to Top Skip to content