Pokazno – preventivna vježba DVD-a Mali Mihaljevec

U subotu, 27. prosinca 2014. Dobrovoljno vatrogasno društvo Mali Mihaljevc izvelo je vježbu u tri pokazna dijela te jednu preventivnu.

U dogovoru sa JVP-om Grada Čakovca operater javlja putem sms poruke svim operativnim vatrogascima u Malom Mihaljevcu da će se održati vježba. Prilikom stvarne intervencije na taj način isto se obavještavaju vatrogasci. U kratkom vremenu okupilo se 12 vatrogasaca na čelu sa zapovjednikom Renatom Novakom. Svi se obukli u zaštitna odjela i stavili zaštitnu opremu te je vježba mogla početi.

Prvi dio vježbe je bio kako reagirati od trenutka dojave do samog izlaza na intervenciju. Otvaranje spremišta kada ima i kada nema struje, uzimanje potrebne opreme za svaku intervenciju te izlazak na samu intervenciju. Druga vježba je bila preventivnog karaktera –  izlazak na teren te uklanjanje stabla koje je ugrozilo prometnicu.

Prošle godine U centru za zaštitu i spašavanje u Zagrebu četiri vatrogasaca (Vedran Kovačić, Mario Horvat, Miroslav Horvat i Zoran Mezga) položilo je ispite za rad sa motornom pilom, pa su tako osposobljeni i za tu vrstu intervencije. Treća vježba bila je ispumpavanje bunara sa visoko-tlačnom pumpom te ispumpavanje podruma sa muljnom pumpom. Kako su obje pumpe kupljene ovog ljeta, vatrogasci su se upoznali s načinom rada i tako poboljšali kvalitetu rada prilikom izlaska na tu vrstu intervencije.

Četvrti dio vježbe bio je gašenje požara – izlazak na intervenciju sa potrebnom opremom, uključenim zvučnim i svjetlećim signalima, spajanje na hidrantsku mrežu te samo gašenje. Na kraju vježbe predsjednik DVD-a Damir Novak, koji je nadgledao cijelu vježbu, pohvalio je zalaganje vatrogasaca.

Zapovjednik Renato Novak i njegov zamjenik zahvalili su se vatrogascima na odazivu, prodajnom servisnom centru Motoreni u vlasništvu Nikole Košira na ustupanju motorne pile marke Husqvarna za potrebe vježbe te OPG- u Horvat iz Malog Mihaljevca na ustupanje privatnog posjeda za potrebe vježbe.

preneseno s: www.emedjimurje.hr

Scroll to Top Skip to content