Olujno nevrijeme sa grmljavinom, munjama, velikim količinama kiše i tučom

Općinu Sveti Juraj na Bregu u srijedu  popodne 30.07.2014.god.poharalo je olujno nevrijeme sa grmljavinom, munjama, velikim količinama kiše i tučom . Dobrovoljna vatrogasna društva VZ Općine Sveti Juraj na Bregu intervenirala su 21 puta, u intervencijama je učestvovalo 41 vatrogasac. Uklonjeno je 17 stabala što srušenih što prijetećih sigurnosti prometa, 7 intervencija ispumpavanja vode iz podruma i garaža kao i jedna intervencija osiguranja prometa prilikom radova na iskopima propusta.

Scroll to Top Skip to content