Odbijene žalbe Đurkina d.o.o. Čakovec i Tim-gradnje d.o.o. Zagreb

Općina Sveti Juraj na Bregu 29. studenog 2013. donijela je odluku o odabiru izvođača za nastavak radova na dogradnji osnovne škole i izgradnji spotske dvorane u  Pleškovcu. Ukupno je pristiglo pet ponuda, a kao najpovoljnija odabrana je ponuda ponuditelja Team građenje d.o.o. Mursko Središće i Termomonting d.o.o. Zagreb. Na odluku općine o odabiru izvođača uložene su dvije žalbe poduzeća Đurkin d.o.o., Čakovec i Tim-gradnja d.o.o. Zagreb. Komisija za kontrolu javne nabave 22. siječnja  2014. godine donijela je rješenje o odbijanju žalbe žalitelja Đurkin d.o.o., Čakovec kao neosnovanu. Već ranije odbijena je i žalba Tim-gradnje d.o.o. iz Zagreba kao neuredna zbog neplaćanja naknade za pokretanje žalbenog postupka. Slijedi postupak ugovaranja radova na objektu škole s poduzećem Team građenje d.o.o. Mursko Središće. Predviđeno vrijeme za završetak radova je 105 dana od uvođenja u posao. Sam datum završetka radova ovisit će sada i o vremenskim uvjetima koji će omogućiti izvođenja radova na otvorenom.aktualno

Dobrodošli u najljepšu općinu na brežuljku, općinu Sveti Juraj na Bregu. Pridruži se i ti stvaranju najzanimljivije web stranice te nam pošalji svoju vijest ili zanimljivost pa možda baš tvoju riječ vide brojni svakodnevni posjetitelji.

Skip to content