Akcije sakupljanja rabljene odjeće, tekstila, obuće i plastičnih vrećica

TEKSTIL NIJE OTPAD – smanji, ponovo koristi, recikliraj!

Socijalna zadruga Humana Nova u suradnji s komunalnim poduzećima ČAKOM, MURS-EKOM, PRE-KOM i VARKOM, Volonterskim uredom Međimurja te međimurskim jedinicama lokalne samouprave obilježava Međunarodni dan zaštite ozonskog sloja akcijama sakupljanja rabljene odjeće, tekstila, obuće i čistih plastičnih vrećica. Akcije će se provesti na dvadesetak lokacija u Međimurskoj županiji i gradu Varaždinu u dva različita termina: subotu 7. rujna i subotu 14. rujna od 8 do 13 sati.

Odlukom Ujedinjenih naroda od 19. prosinca 1994. godine, a s ciljem naglašavanja važnosti provedbe Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski sloj, 16. rujan je proglašen međunarodnim Danom zaštite ozonskog sloja. Od tada ovaj se dan obilježava na način da se promoviraju nacionalni i globalni napori za zaštitu ozonskog sloja. Ove se godine obilježava 26. godišnjica Montrealskog protokola, najuspješnijeg međunarodnog sporazuma u zaštiti okoliša kojeg su ratificirale sve države članice UN-a. Danas Montrealski protokol broji 197 zemalja članica, od čega 147 zemalja ima nisku potrošnju tvari koje oštećuju ozonski sloj te zbog toga imaju dulji period za ukidanje potrošnje ovih tvari u odnosu na zemlje s povećanom potrošnjom. Republika Hrvatska spada u ovu skupinu. Diljem svijeta podsjeća se na čvrstu obvezu zemalja članica Monteralskog protokola o poduzimanju mjera za ukidanjem potrošnje ozonu štetnih tvari. Montrealski protokol je učinkovit primjer uspješne međunarodne suradnje i partnerstva razvijenih i država u razvoju u zaštiti globalnih ciljeva.

Do kraja 2010. godine, provedbom Montrealskog protokola smanjena je potrošnja više od 98% tvari koje oštećuju ozonski sloj. Ukinuta je proizvodnja i potrošnja klorofluorougljika (CFC) koji su korišteni najviše u rashladnim i klimatizacijskim uređajima, halona za protupožarne sustave i aparate, ugljiktetraklorida koji se koristio u laboratorijima i drugih potpuno halogeniranih CFC-a. Bez provedbe Montrealskog protokola oštećenje ozonskog sloja bilo bi deset puta veće nego što je danas što bi izazvalo dalekosežne posljedice na zdravlje ljudi i na okoliš. Njegovom provedbom je ujedno postignuto smanjenje učinka globalnog zatopljenja i promjene klime. Zahvaljujući Montrealskom protokolu smanjeno je više od 125 milijardi tona CO2. Recikliranje tekstila ima veliki pozitivan utjecaj i na ozonski omotač i atmosferu. Ponovnim korištenjem 1 kg pamučne tkanine smanjujemo ispuštanje 3,6 kg CO2 u atomosferu koji nastaje raspadanjem pamuka na odlagalištima. Socijalna zadruga Humana Nova do sad je sakupila i sortirala, te ponovno koristila ili reciklirala više od 150 tona tekstila, u najvećem dijelu pamuk. Govorimo o brojci od 540 tona CO2 koji nije ispušten u atmosferu!!! Recikliranje ima utjecaja!

Lokacija na kojoj će se 14. rujna 2013. od 8 do 13 sati sakupljati odjeća, tekstil, obuća i čiste plastične vrećice: SVETI JURAJ NA BREGU – Dom kulture Jurica Murai, Pleškovec 29 (stara općina)

Pridužite se akcijama i doprinesite i vi zaštiti ozonskog sloja!aktualno

Dobrodošli u najljepšu općinu na brežuljku, općinu Sveti Juraj na Bregu. Pridruži se i ti stvaranju najzanimljivije web stranice te nam pošalji svoju vijest ili zanimljivost pa možda baš tvoju riječ vide brojni svakodnevni posjetitelji.

Skip to content