Radionica: Pisanje projekata za natječaje nacionalnih donatora

Udruga  Frkanovčani priprema cjelodnevnu radionicu na temu: Pisanje projekata  za natječaje nacionalnih donatora. Radionica će se održati u sklopu  Programa JAKO u prostorijama Udruge(Društveni dom) Frkanovec 85 dana 27.  travnja 2013. godine (subota). Predviđeno trajanje radionice je od 9 do  16:30 sati.

Na radionici će polaznici dobiti uvid u osnovna  znanja koja su potrebna za kvalitetnu pripremu i pisanje projektnog  prijedloga za natječaje nacionalnih donatora, tj. naučit će na koji  način i kojim alatima se  definiraju problemi, potrebe, aktivnosti,  rezultati i ciljevi projekta. Na radionici će se također prolaziti kroz  prijedloge standardiziranih opisnih i proračunskih obrazaca. Prijedlog  projekta predstavlja detaljan opis aktivnosti koje treba poduzeti sa  ciljem rješavanja određenog problema. Pisanjem prijedloga projekta,  organizacije civilnog društva pokušavaju osigurati financijska sredstva  koja su im potrebna za provođenje projekta i pružanje usluga određenoj  ciljnoj skupini.

Sudjelovanje na radionicama je bez naknade.

Organizator  pokriva troškove radionice, materijale i osvježenja (voda, sok,kava).  Putne troškove i ručak (predviđena pauza od 60 min) sudionici pokrivaju  sami.

Prijavnicu možete preuzeti ovdje: Prijavnica za radionicu 2013

Scroll to Top Skip to content