Postupak zapošljavanja komunalnog radnika-grobara

Temeljem upita mještana i medija u nastavku donosimo informacije vezane za postupak zapošljavanja komunalnog radnika-grobara.

I. NATJEČAJ – zaposlenje na neodređeno vrijeme

Općina Sveti Juraj na Bregu je krajem 2011. godine raspisala javni natječaj za komunalnog radnika – grobara na neodređeno vrijeme s obzirom da je postojeći komunalni radnik – grobar ostvario uvjete za odlazak u mirovinu. Na natječaj je pristiglo ukupno 8 prijava od čega je 7 prijava ispunjavalo formalne uvjete iz natječaja. Jedna prijava spomenuto nije zadovoljila, te je obaviještena putem obavijesti sukladno članku 21. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08. i 61/11.).

Sedmero prijavljenih kandidata pozvano je na prethodnu provjeru znanja (pisano testiranje) putem poziva na prethodnu provjeru znanja (pisano testiranje), isti je objavljen na Internet stranicama i oglasnoj ploči Općine Sveti Juraj na Bregu, te je dostavljen u pisanom obliku svakom kandidatu koji ispunjava formalne uvjete propisane natječajem.

Pismeni dio provjere znanja sastojao se od poznavanja Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o grobljima, Pravilnika o grobljima, Statuta Općine Sveti Juraj na Bregu te osnova informatičke tehnologije. Test iz osnova informatike donosio je 10 od mogućih 30 bodova na pismenoj provjeri (download).

Posebni uvjet za prijam bio je minimalno NKV osnovna škola ili /KV/SSS.

Povjerenstvo za provedbu natječaja odabralo je pitanja sukladno popisu navedenom u pravnom izvoru za pripremanje kandidata za pisano testiranje, te su spomenuti upoznati kako sa pitanjima tako i sa odgovorima pisanog testiranja. Povjerenstvo, niti načelnik općine nije imalo „svog“ kandidata, niti se na bilo koji način utjecalo na rezultate pisanog testiranja i intervju-a, a uvid u pisani dio testiranja nije tražio nijedan kandidat.

Po provedenom postupku zaposlena je osoba (Dragutin Janušić) koja je dobila najviše bodova na pisanom testiranju i intervju-u, te ista nije član nijedne političke stranke. Gospodin Dragutin Janušić trenutno se nalazi bolovanju.

 

II. NATJEČAJ/OGLAS – zaposlenje na određeno vrijeme, zamjena za vrijeme bolovanja

Objavom oglasa na natječaj je prijavljeno 8 kandidata od kojih 6 kandidata ispunjava formalne uvjete propisane oglasom. Jedan kandidat nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, te se smatra da je povukao prijavu, dok drugi kandidat ponovno (kao ni na prvom javnom natječaju) nije ostvario 50% od ukupnog broja bodova sukladno članku 22. članku Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08. i 61/11.). Kandidati koji su ostvarili najmanje 50% od ukupnog broja bodova, pristupili su intervju-u s povjerenstvom za provedbu natječaja.

Kandidat (Željko Medved) koji je odabran za zamjenu do povratka komunalnog radnika – grobara s bolovanja nije član SDP-a, te nije zaposlen po „političkoj vezi“, već na temelju iskazanog znanja na pisanom testiranju i intervju-u.  Za potrebe natječaja dostavio je pravovaljanu potvrdu općinskog suda o nekažnjavanju.

 

PITANJA postavljena od strane portala e-medjimurje.

1. Zašto 2 puta nije raspisan pismeni dio ispita na isti način?

U prvom natječaju (na temelju kojeg je zaposlen komunalni radnik – grobar na neodređeno vrijeme)  tražena je informatička pismenost iz razloga što je Općina Sveti Juraj na Bregu kupila program za upravljanje grobljem, kojim se zaposlenik mora znati koristiti. Program je namijenjen za pregled i unos podataka vezanih za ukop i zakonske evidencije pokojnika.

Informatička pismenost nije se tražila u drugom natječaju, zato jer se traži zamjena grobara na kraće razdoblje (otprilike do 90 dana) i jer se radi o poslovima na iskopu grobnih jama za ukop pokojnika, te ostalim poslovima na Općinskom groblju.

2. Zar ne vrijedi da prednost imaju nezaposlene osobe iz HZZ-a?

U objavljenom Oglasu navedeni su opći i posebni uvjeti sukladno članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08. i 61/11.). Osoba zaposlena na određeno vrijeme (Željko Medved) evidentirana je u HZZ-u, te je na temelju toga ove godine bio zaposlen na javnim radovima u općini.

3. Kako druge općine raspisuju i koje kriterije imaju za radno mjesto grobara?

Općina Sveti Juraj na Bregu raspisala Oglas sukladno Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08. i 61/11.) i u suradnji s pravnom službom Međimurske županije.

4. Tko i na temelju čega određuje pismeni ispit za grobara, ako je u pitanju osnovnoškolsko obrazovanje?

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08. i 61/11.) Povjerenstvo za provedbu natječaja, utvrđuje ispitna pitanja za kandidate, koji zadovoljavaju posebne uvjete Odluke o objavi Oglasa za komunalnog radnika – grobara, što znači da su pitanja za pisano testiranje jednaka za NKV osnovna škola/KV/SSS.aktualno

Dobrodošli u najljepšu općinu na brežuljku, općinu Sveti Juraj na Bregu. Pridruži se i ti stvaranju najzanimljivije web stranice te nam pošalji svoju vijest ili zanimljivost pa možda baš tvoju riječ vide brojni svakodnevni posjetitelji.

Skip to content