Uspjela akcija uz Dan zaštite ozonskog omotača

Socijalna zadruga Humana Nova u suradnji s komunalnim poduzećima ČAKOM, MURS-EKOM i PRE-KOM, te međimurskim jedinicama lokalne samouprave uspješno je provela akciju sakupljanja rabljene odjeće, tekstila, obuće i čistih plastičnih vrećica. Time su navedene organizacije obilježile Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača.

Međunarodni dan zaštite ozonskoga omotača proglašen je 16. rujna 1987. godine, na dan potpisivanja Montrealskog protokola. Broj zemalja potpisnica protokola, od prvobitnih 46, porastao je do danas na više od 150, među kojima je i Republika Hrvatska koja je potpisala protokol 1991. godine.

Akcija je uspješno provedena na 26 lokacija u Međimurskoj županiji u subotu 15. rujna od 8 do 15 sati. Sakupljeno je više od 28 tona rabljene odjeće i tekstila, 7 tona obuće i desetak vreća plastičnih vrećica. Prikupljenu odjeću, tekstil i obuću zaposlenice Socijalne zadruge Humana Nova sortiraju u nekoliko klasa.

Prva klasa robe u najvećem obimu namjenjena je za daljnju prodaju, bilo putem Malih dućana Humana Nova, drugih second-hand dućana u Hrvatskoj i inozemstvu ili za donacije socijalno ugroženim obiteljima ili pojedincima. Druga klasa robe je klasa vrlo slična prvoj klasi – razlika je u tome što je druga klasa odjeće dodatno obrađena (uklonjene su mrlje, flekovi na odjeći), popravljena (nedostajali su gumbi, zatvarači) ili oporabljena.

Treću klasu robe čine djelomično upotrebljivi proizvodi koji najčešće završavaju kao repormaterijal za nove proizvode od recikliranih materijala Humana Nove (neke od proizvoda možete pogledati u nedavno objavljenom katalogu dostupnom klikom ovdje). Četvrta klasa robe su neupotrebljivi odjevni/tekstilni proizvodi koji će se reciklirati i pravilno zbrinuti u suradnji s partnerima, za to ovlaštenim organizacijama.

Nerecikliranje odjeće i tekstila ima veliki utjecaj i na ozonski omotač i atmosferu. Ponovnim korištenjem 1 kg pamučne tkanine smanjujemo ispuštanje 3,6 kg CO2 u atomosferu koji nastaje raspadanjem pamuka na odlagalištima, čuvamo 6000 litara pitke vode i spriječavamo upotrebu 0,3 kg umjetnog gnojiva i 0,2 kg pesticida u proizvodnji pamuka kao sirovine.

Ovom zajedničkom akcijom Socijalne zadruge Humana Nova, komunalnih poduzeća, jedinica lokalne samouprave, organizacija civilnog društva (udruga Zora i Volonterski ured Međimurja), poduzetnika (TID-EXTRA d.o.o., Kvantum d.o.o.),  volontera/ki i stanovnika Međimurja smanjili smo za 10o tona emisiju CO2 u atmosferu, sačuvali 168 milijuna litara pitke vode i spriječili upotrebu 8400 kg umjetnog gnojiva i 5600 kg pesticida! Recikliranje ima utjecaja!

 

Scroll to Top Skip to content