JAVNI POZIV vlasnicima i investitorima nezakonito izgrađenih zgrada

Dana 3. 8.2012. stupio je na snagu novi Zakon o postupanju s nezakonitim izgrađenim zgradama (objavljen u „Narodnim novinama“br. 86/12 od 27.7.2012.) Sukladno članku 44. Zakona Općina Sveti Juraj na Bregu objavljuje prvi javni poziv, s odgovarajućim informacijama radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju, prema novom zakonu. Novim zakonom predviđen je novi konačni rok za podnošenje zahtjeva i to do 30. lipnja 2013. i nakon proteka toga roka zahtjev se više neće moći podnijeti, a za nezakonito izgrađene zgrade za koje je građevinski inspektor donio rješenje za uklanjanje do dana stupanja na snagu novog zakona, rok je samo do 31.12.2012.

Ovim novim zakonom postupak ozakonjenja bi trebao biti jednostavniji u proceduri, a u konačnosti i jeftiniji za podnositelje zahtjeva za rješenje o izvedenom stanju. Novi zakon, primjerice zgrade prema zahtjevnosti dijeli na 4 grupe:
  1. Zahtjevna zgrada (zgrada veća od 400 m2, zgrada za obavljanje isključivo poljoprivredne djelatnosti veća od 1000 m2 i zgrada javne namjene bez obzira na njezinu površinu).
  2. Manje zahtjevna zgrada (zgrada čija bruto površina nije veća od 400 m2 i zgrada za obavljanje isključivo poljoprivredne djelatnosti manja od 1000 m2.
  3. Jednostavna zgrada (zgrada čija bruto površina nije veća od 100 m2 i zgrada za obavljanje isključivo poljoprivredne djelatnosti manja od 400 m2).
  4. Pomoćna zgrada (zgrada manja od 50 m2, koja ima jednu etažu i koja je u funkciji osnovne zgrade, ako osnovna zgrada ima akt na temelju kojega je izgrađena ili drugi dokaz da je osnovna zgrada zakonito izgrađena).

Ovisno o stupnju zahtjevnosti zgrade, propisani su i prilozi zahtjevu za donošenjem rješenja o izvedenom stanju, a naknade za zadržavanje će također ovisiti o vrsti zgrade.

Na primjer: Za četvrtu najjednostavniju skupinu zgrada dovoljni prilozi zahtjevu su samo 3 primjerka kopije katastarskog plana i akt na temelju kojega je izgrađena osnovna zgrada ili drugi dokaz da je osnovna zgrada zakonito izgrađena, a vodni i komunalni doprinos se neće plaćati.

Rješenje o izvedenom stanju neće imati pravnih učinaka na vlasništvo i druga stvarna prava na zgradi za koju je doneseno i zemljište na kojemu je ta zgrada izgrađena.

Ukoliko se zahtjev ne podnese do spomenutih rokova, zgrade za koje neće biti donešeno rješenje o izvedenom stanju neće se moći rabiti, rekonstruirati (dograđivati i nadograđivati) ni priključiti na komunalne vodne građevine, na elektroenergetsku mrežu i drugu infrastrukturu, te se za nju neće moći izdati rješenje za obavljanje djelatnosti prema posebnom zakonu, a neće se ni moći evidentirati u katastarskom operatu i upisati u zemljišne knjige.aktualno

Dobrodošli u najljepšu općinu na brežuljku, općinu Sveti Juraj na Bregu. Pridruži se i ti stvaranju najzanimljivije web stranice te nam pošalji svoju vijest ili zanimljivost pa možda baš tvoju riječ vide brojni svakodnevni posjetitelji.

Skip to content