Link na sva prijašnja pitanja: Sva pitanja

Zašto u Brezju više od mjesec dana nema javne rasvjete od vrtića prema kapelici ? I to sad u ljetu dok je navečer toplo i ceste su pune djece i šetača

Ime: Ivana Jagec | Datum: 12-08-2023 06:40 | Mjesto: Brezje

Kvar je u trafostanici. Naš serviser ne može otkloniti kvar, već to mora uraditi HEP. Idući tjedan vraćaju se HEP-ovi serviseri s godišnjeg kad će zamijenti neispravni dio.

Zašto u Brezju više od mjesec dana nema javne rasvjete od vrtića prema kapelici ? I to sad u ljetu dok je navečer toplo i ceste su pune djece i šetača

Ime: Ivana Jagec | Datum: 12-08-2023 06:40 | Mjesto: Brezje

Na kat. čestici 2362, Mali Mihaljevec, na cijelom dijelu obradive površine raste ambrozija visoka preko 1 m. Nitko ne uklanja, a više izgleda kao da je uzgajaju na toj površini. Bilo bi dobro da se napravi uvid i prijava poljoprivrednoj inspekciji jer se nalazi na privatnom posjedu. LP

Ime: Ambrozija | Datum: 29-07-2023 08:55 | Mjesto: Mali Mihaljevec

Prijava je proslijeđena komunalnom redaru na riješavanje. Lp.

Poštovani, dijeta smo upisali u vrtić, Lopatinec Jurovske Pčelice.Zanima me što trebam donjeti ili možemo preko emaila riješiti za sufinanciranje.Unaprijed hvala.

Ime: Elvis Novak | Datum: 05-07-2023 15:49 | Mjesto: Vučetinec 94a

Moguće je riješiti dokumentaciju za sufinanciranje i putem e-maila.
Poslat ćemo vam na e-mail što je potrebno napraviti.

Pozdrav.

 

Pozdrav….hoce li biti ove godine tretiranje protiv komaraca na području općine?Jer ovo nije vise za izdrzat,pogotovo u vecernjim satima.Hvala,lp.

Ime: Sandra | Datum: 19-06-2023 07:59 | Mjesto: Dragoslavec

Općina Sveti Juraj na Bregu zatražila je stručno mišljenje Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije o tretmanu komaraca. U nastavku prenosimo odgovor Zavoda.

Poštovani,

s obzirom na količinu oborina na području Međimurske županije u ovoj godini a posebice posljednjih mjesec dana bilo je za očekivati pojavu većih najezdi poplavnih komaraca. Adulticidne mjere koje se provode za suzbijanje poplavnih komaraca spadaju u takozvane vatrogasne mjere kada je prisutna najveća količina odraslih komaraca, međutim te mjere imaju svoje ograničenja. S obzirom na specifičnost područja Vaše općine (raštrkanost naselja, velika količina urbanih ulica, visinske razlike između naselja) smatram da provođenje adulticidnih mjera na Vašem području neće polučiti nekakav dugotrajni efekt u smislu nestanka komaraca iz urbanih sredina. Naime dosad provedene adulticidne dezinsekcije pokazale su učinkovitost od svega par dana. Bitno je napomenuti da poplavne vrste komaraca za sada ne predstavljaju prijetnju zdravlju ljudi iz razloga što za sad nije zabilježeno da prenose zarazne bolesti. Veći je fokus na urbane vrste komaraca tj. umjetna legla komaraca kao: otvorene posude s vodom u dvorištima i vrtovima (kante i bačve), različiti predmeti u dvorištu i u okolišu u kojima se nakuplja kišnica, gume na otvorenome u koje upada kiša, začepljeni slivnici i žljebovi, vaze na grobljima, nakupine vode na nepropusnim podlogama, odbačen krupni otpad, neodržavana jezerca i fontane te različite slične nakupine vode. Stoga je važno educirati ljude o smanjenju takvih legla i sprečavanja širenja zaraznih bolesti.

S poštovanjem,

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije


Za Općinu Sveti Juraj na Bregu ovlaštena tvrtka provesti će tretiranje komaraca koristeći leđne motorne prskalice uz predškolske i školske ustanove, dječja i sportska igrališta i uz druge javne objekte gdje se ljudi zadržavaju na otvorenom prostoru.

Poštovani,doselii smo u mjesto Lopatinec V Nazora 25 A 29.02 2020 .Bilo je idilično neko kratko vrijeme..Nadalje javio se problem sa susjedima koji sve rade po svome i ne obaziru se na ostale stanare i njihov mir.Vjerovatno ste upoznati sa slučajem pošto se više puta usmeno upozoravalo na problem uzgoja krava na otvorenom.Dakle da objasnim problematiku napismeno.Prilikom kupnje kuće na navedenoj adresi složili smo se da zadnji dio dvorišta bivši vlasnici prodaju susjedu Darku Babiću..Na pitanje čime se bavi ,dotični je odgovorio da on to iz hobia uzgaja nekoliko životinja i da mu taj dio zemljišta treba za uzgoj lješnjaka..Nakon toga je dovezao 2-3 krave i nonšalantno ubacio u taj dio dvorišta,postepeno povećavajući stado,tako da danas živim pokraj cca25 krava koji su izvor smrada muha i zaraza..Već dvije godine se navlačimo po tom pitanju da se izmjeri i naredi da se stado makne barem na propisanu udaljenost.Za laži iz početka priče pravdu ću potražit na sudu jer ima tu puno više elemenata prijevare i koristoljubja..A s Vaše strane do danas ni kazne ni preseljenja a ja svoje dvorište ne mogu koristit zbog tuđe koristi,zamislite samo 25 krava i niko ne čisti iza njih i tako 3 godine na 1500m2 njihove fekalije i sve ostaje na tlu kraj mene..Ako je propisano da se fekalne vode (il kako se već zovu) moraju izorat u 24 sata,zamislite samo koliko je to smrada i izvora zaraza i muha na hrpi kad 20 krava obavlja svoje 3 godine..Nadalje to zemljiste je upisano kao oranica pa postavljam pitanje čemu oranica služi. Drugi problem ,glasna muzika novootvorenog “izletišta za djecu”Marjana Martinjaša je paravan za vjenčanja u šatoru,zamislite u šatoru je neko odlučio a netko dozvolio da se na štetu svih ostalih stanara pušta glasna muzika,pa šta nije napravio objekt po mogućnosti zvučno izoliran pa neće nikome smetat…Nadalje oba dvoje dotičnih šerifa ne živi ovdje kao mi ostali a daju si za pravo radit šta žele.Situacija je takva da nitko ni jednom rječju nije ni pitao bilo kojeg susjeda za dozvolu za navedene radnje..Meni je ovim činovima nanesena velika šteta,nemir i nadaleko nepoštovanje koje oni uzrokuju svojim radnjama .I ja u svojoj kući želim svoj mir koji sam platio kad sam došao ovdje,a vidim da se nikog ne tiče..Da ne pričamo o zapošljavanju na crno i svakave radnje u susjedstvu…Samo korist,ma super…Dakle pitanje,kada će se izdati zapovjed da se krave presele barem na određenu udaljenost? Il će se kažnjavat navedeni susjed svaki dan dok ne napravi isto??A problem glasne muzike,kako da službeno izmjerimo glasnoću kad nitko ne radi kad se navedeni problem događa,vikendima i kasno navečer..?S poštovanjem,Predrag Levačić i obitelj

Ime: Predrag Levačić | Datum: 02-05-2023 18:41 | Mjesto: Lopatinec

Poštovani,

Na Vašu primjedbu o držanju krava blizu stambenog objekta vlasniku objekta je prije bila izrečena usmena opomena a sada je poslano pismena s rokom za premještanje od 15 dana nakon primitka iste, na najbližu udaljenost od 50 metara od druge (susjedne) građevne čestice. Prema članku 87. Stavka (1) II. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Sveti Juraj na Bregu („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 4/06, 10/15) udaljenost građevina za držanje životinja, bez obzira da li se smještaju unutar i izvan građevinskih područja određena je ovisno o planiranom kapacitetu uvjetnih grla i o pretpostavljenom negativnom učinku na stanovanje i pojedine društvene i gospodarske namjene. Minimalna udaljenost građevine za uzgoj (držanje) životinja s obzirom na broj uvjetnih grla (više od 10) od najbližeg stambenog prostora, odgojne ili obrazovne ustanove i drugog smještajnog sadržaja (turistički, lječilišni, socijalni i sl.) na drugoj (susjednoj) građevnoj čestici iznosi 50 metara. Nakon proteka roka ovisno o situaciji poduzet će se odgovarajući pravni koraci.

Od kada vrijedi 80% oslobođenje plaćanja komunalnog doprinosa za mlade obitelji? Mi smo pred 3 godine započeli sa izgradnjom naše obiteljske kuće, ali smo komunalnu naknadu platili u cijelosti (više od 2000e). Hoćete li nam vratiti razliku?

Ime: Matija | Datum: 02-05-2023 08:28 | Mjesto: M. Mihaljevec

Na 4. sjednici Općinskog vijeća održanoj 21.12.2021. donijeta je odluka o izmjena i dopunama  Odluke o komunalnom doprinosu Općine Sveti Juraj na Bregu.
Odluka vrijedi nakon datuma donošenja i ne može se primjenjivati retroaktivno.

Poštovani,dali opčina daje poticaje mladima za nadogradnju kuće?

Ime: Spomenka Rob | Datum: 02-04-2023 09:57 | Mjesto: Zasadbreg

Za mlade obitelji do 45. godina starosti, kod izgradnje prve stambene građevine odobrava se 80% oslobođenje plaćanja komunalnog doprinosa.

Lp.

Iako na stranicama Općine piše da se korisnici mogu spojiti na optičku mrežu neovisno o operateru kojega će odabrati, predstavnici Hrvatskog telekoma posjećuju kuće i obmanjuju ljude da je moguće sklopiti ugovor samo s HT-om. Kad smo im rekli da se može s bilo kojim operaterom, mijenjaju priču. Dolaze na kućne adrese s pitanjem želimo li optički priključak te ako je odgovor potvrdan traže osobnu iskaznicu što oni smatraju sklapanjem ugovora koji počinje važiti s danom priključenja. Ne zanima ih što korisnici možda imaju važeće ugovore s drugim operaterima. Daju nepotpunu i netočnu informaciju o načinu priključenja, iz koje bi većina korisnika mogla shvatiti da baš s njima na licu mjesta treba potpisati za izvođenje priključka, a zapravo time potpisujete ugovor s njima ne samo za priključak nego i uslugu interneta, maxtv-a itd.Zato bi bilo dobro da se građane dodatno informira i da paze što i s kim dogovaraju.

Ime: Juraj Barlek | Datum: 20-03-2023 16:19 | Mjesto: Brezje

Anketari skupljaju informacije o zainteresiranosti građana za priključenje na optičku mrežu i ne bi smjeli favorizirati Hrvatski Telekom kao nekog od budućih davatelja usluge.

Mreža koju će Hrvatski Telekom izgraditi u sklopu ovog projekta bit će otvorena, što znači da će svi ostali operatori i davatelji usluga elektroničkih komunikacija imati otvoren pristup mrežama te će, isto kao i HT, biti u prilici nuditi svoje maloprodajne širokopojasne usluge krajnjim korisnicima na području koje projekt obuhvaća.

Poštovani, da li općina daje poticaje za rušenje starih objekata? lp

Ime: Viktorija Škvorc | Datum: 12-03-2023 17:41 | Mjesto: Dragoslavec

U proračunu općine nisu za sada predviđena sredstva za poticaje rušenja starih objekata.

Lp.

Dali postoji plan sanacija ulica za ovu godinu? Konkretno ulica Logožarec mjesto Zasadbreg je puna rupa i u izuzetno lošem stanju ,odgovor je uvijek da se čeka aglomeracija,no najbolje bi bilo da komunalni redar vidi u kakvom je stanju prometnica pa da se poduzmu određene mjere.l.p

Ime: Marko Pintarić | Datum: 10-03-2023 11:01 | Mjesto: Zasadbreg

Komunalni redar i načelnik će pregledati stanje prometnice u vašoj ulici. Lp.

aktualno

Dobrodošli u najljepšu općinu na brežuljku, općinu Sveti Juraj na Bregu. Pridruži se i ti stvaranju najzanimljivije web stranice te nam pošalji svoju vijest ili zanimljivost pa možda baš tvoju riječ vide brojni svakodnevni posjetitelji.

Skip to content