Čak šest međimurskih OPG-ova i seoskih turizama ušlo u europsku mrežu ruralnog turizma!

Danas je u Palači turizma u Čakovcu predstavljenoi šest međimurskih OPG-ova i seoskih turizama, koji su ušli u veliku europsku obitelj ruralnog turizma.

Projekt ruralnog turizma EuroCluster (ECRT) podržalo je više od 190 malih i srednjih poduzeća ruralnog turizma u dvadesetak zemalja Europe.

Odabrani seoski turizmi, odnosno mala i srednja poduzeća imala su pravo primiti kompletan servisni paket od 5.000 eura u vidu konzultantskih usluga za poboljšanje njihove ponude. Paket je omogućio malim i srednjim poduzećima, da dizajniraju i razvijaju nove turističke proizvode za međunarodna tržišta. Financijska pomoć se koristila za pokrivanje troškova za vanjske stručne konzultante, putovanja osoblja malih i srednjih poduzeća unutar zemlje, obuku te dodatak za manja poboljšanja.

U EuroCluster Rural Tourism, nakon pripremnog razdoblja, ušlo je šest međimurskih OPG-ova i jedinica seoskog turizma, i to: Apartman Arena, Arcadia wellness park, OPG Mohokos Latjman Biserka, OPG Tatjana Hazić, Vinogradarstvo i podrumarstvo seljačkog domaćinstva Vera Turk te PG Geler.

U pripremnoj fazi snimljeno je 6 novih promocijskih filmova za svakog ponuditelja po jedan, uređene i novelirane web stranice, sređene i novelirane info mape za goste u smislu njihovog održivog ponašanja i u skladu sa zelenim smjernicama poslovanja, utvrđeni kriteriji i standardi za dobivanje međunarodnih zelenih eko-certifikata, pripremljeni su zajednički i individualni itinerari za otkrivanje prirodne i kulturne baštine destinacije Međimurja i još dosta toga.

U svemu je svoju potporu dala i Turistička zajednica Međimurske županije o čemu je govorio njezin direktor Rudi Grula, kao i Općina Sveti Juraj na Bregu, čiji načelnik Anđelko Nagrajsalović je danas na skupu istaknuo veliku korist turističkog proizvoda u unapređenju života u Međimurju. Naglasio je i da većina ovih OPG-ova i seoskih turizama djeluje na području Općine Sveti Juraj na Bregu.

preneseno s: www.medjimurski.hr
objavio/foto: Ivica Jurgec

Scroll to Top Skip to content