U Malom Mihaljevcu održana izborno-izvještajna Skupština LAG-a Međimurski doli i bregi

U Malom Mihaljevcu, u restoranu „Kneja“, 29. lipnja 2023. godine održana je 24. skupština LAG-a Međimurski doli i bregi izborno-izvještajnog karaktera.

Skupštinu je otvorila predsjednica Sanja Krištofić, a skupštinom je nadalje predsjedavao i vodio domaćin Anđelko Nagrajsalović. Predsjednica je iznijela izvješća o radu LAG-a, predsjednik Nadzornog odbora Stanislav Rebernik izvješće nadzornog tijela, nakon kojih su članovi Skupštine usvojili: Izvješća o radu Upravnog i Nadzornog odbora LAG-a za 2022. godinu, Izvješće o radu LAG-a, Financijskog izvještaja za 2022. godinu i na znanje je dana Samoprocjena o funkcioniranju.

Usvojeni je i novi Statut LAG-a, kao i Poslovnik o radu skupštine i ostalih upravljačkih tijela LAG-a. Statutom je usvojeno da, zbog brojnog članstva i zbog lakšeg operativnog rada, Skupština prelazi na novi model upravljanja te će funkcionirati po modelu predstavničke skupštine. Članovi upravljaju LAG-om putem svojih izabranih predstavnika u Predstavničkoj skupštini koja broji 66 člana. U predstavničkoj Skupštini jednakomjerno je zastupljen javni, gospodarski i civilni sektor.

U nastavku rada Skupštine razriješeni su dosadašnji članovi svih tijela upravljanja te je održan izbor novih članova tijela upravljanja LAG-a. Za predsjednicu LAG-a imenovana je dosadašnja predsjednica Sanja Krištofić, a za dopredsjednicu LAG-a Dijana Posavec. Izabrano je 66 člana predstavničke Skupštine, Upravni odbor koji se povećao i sada se sastoji od 15 članova te Nadzorni odbor koji i nadalje broji 5 člana. U svim tijelima LAG-a zadovoljeni su rodni i dobni kriteriji, uvjetovani Pravilnikom za provedbu LEADER programa, koji je osnova djelovanja LAG-a.

LAG Međimurski doli i bregi završava sa svojim radom u programskom razdoblju 2014.-2021. tijekom kojeg je proveo i organizirao niz promotivnih, edukativnih aktivnosti, radionica, kao i učenja iz primjera dobre prakse za civilni, gospodarski i javni sektor s temama koje su bitne i aktualne za razvoj i jačanje kapaciteta pojedinog sektora.

U tom razdoblju, temeljem Mjere 19., LAG je raspisao natječaje i odobrio sredstva u visini od 1,8 milijuna € za 83 mala poljoprivredna gospodarstva kao i za 15 jedinica lokalne samouprave za poboljšavanje infrastrukturnih i društvenih uvjeta.

LAG Međimurski doli i bregi je sa svojim partnerskim LAG-ovima provodio i projekte suradnje, koji su imali utjecaj na širu društvenu zajednicu, provodeći aktivnosti kojima se promovira prirodna i kulturna baština cijelog Međimurja. Tijekom navedenog razdoblja LAG je, osim LEADERA, uočavajući potrebe stanovništva sa svojeg područja, kao i partnera s kojima surađuje, provodio i brojne druge projekte iz dostupnih EU programa i time dao svoj doprinos u razvoju područja na kojem djeluje.

Pred završetkom je izrada nove razvojne strategije LAG-a za naredno petogodišnje razdoblje u kojem su definirane potrebe za daljnji razvoj stanovništva i područja na kojem LAG djeluje. Nadamo se da će potrebe i planove zainteresiranog stanovništva s našeg područja pratiti zadovoljavajuća financijska omotnica koju će Ministarstvo poljoprivrede dodijeliti LAG-u krajem godine. Novi paket mjera, praćene sa financijskim sredstvima, prerasporediti će se za daljnji rad LAG-a, za nove projekte i natječaje LAG-a koji će biti usmjereni prema manjim gospodarstvenicima u poljoprivredi, turizmu, udrugama, javnim tijelima i jedinicama lokalne samouprave.

Nakon završetka radnog dijela skupštine, druženje članova LAG-a nastavilo se na prigodnom domjenku.

preneseno s: www.medjimurski.hr
objavio: LAG Međimurski doli i bregi
foto: LAG Međimurski doli i bregi

Scroll to Top Skip to content