JAVNI POZIV za dodjelu potpora i provođenje manifestacija i projekata od interesa za Općinu Sveti Juraj na Bregu u 2023.godini

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Općine Sveti Juraj na Bregu za manifestacije i projekte koji podižu kvalitetu turističke ponude Općine Sveti Juraj na Bregu, doprinose rastu broja gostiju i povećanju potrošnje te promoviraju Općine kao zanimljivo turističko odredište.

Ukupan iznos sredstava osiguran u Proračunu Općine Sveti Juraj na Bregu za 2023. godinu, koji je namijenjen za potpore prema ovom Javnom pozivu iznosi 15.000,00 EUR.

Sredstva potpore odobravati će se za organizaciju i realizaciju:

  1. kulturnih manifestacija
  2. zabavnih manifestacija
  3. sportskih manifestacija
  4. eno-gastronomskih manifestacija
  5. ekološke manifestacije
  6. ostalih manifestacija
  7. projekata kojim se uređuje okoliš u Općini Sveti Juraj na Bregu
  8. projekti kojima se podiže svijest o ekologiji

Općina Sveti Juraj na Bregu poziva sve zainteresirane pravne i fizičke osobe (trgovačka društva, obrti i sl.) da dostave svoje zahtjeve za dodjelu financijske potpore sukladno uvjetima iz ovog Javnog poziva.

Za kandidiranje manifestacije i/ili projekta za dodjelu potpore prijavitelj je obvezan dostaviti:

● popunjen obrazac Zahtjeva za dodjelu potpore u tiskanom obliku i vlastoručno potpisan od odgovorne osobe,

● potvrda Porezne uprave kojom se potvrđuje da podnositelj prijave nema duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave – izvornik,

● program manifestacije/projekta u tiskanom obliku (sažeto opisni i kronološki sadržaj događanja, obrazloženje za koji se dio projekta traže sredstva, podatke o korisniku i informaciju o udjelu sufinanciranja projekta od strane drugih subjekata).

Za  svaku manifestaciju/projekt podnosi se poseban zahtjev.

Općina Sveti Juraj na Bregu zadržava pravo od prijavitelja zatražiti dodatna pojašnjenja i dopunu zahtjeva.

Pravo na potporu ne može ostvariti pravna ili fizička osoba za koju JUO u postupku obrade podnesenog zahtjeva utvrdi da Općini Sveti Juraj na Bregu duguje dospjelu obvezu na ime javnih i/ili nejavnih davanja te gospodarski subjekti u stečaju ili postupku likvidacije.

Obveze korisnika su:
● sredstva potpore iskoristiti namjenski za realizaciju manifestacije/projekta za koju je dobio financijsku potporu,
● Općini Sveti Juraj na Bregu dostaviti izvješće o korištenju sredstava s odgovarajućom dokumentacijom koja potvrđuje navode izvješća, te dostaviti po potrebi na uvid i dodatnu, naknadno traženu dokumentaciju.

Rok za dostavu zahtjeva je 18. ožujka 2023.godine.

Zahtjevi se dostavljaju na adresu:

Općina Sveti Juraj na Bregu
Pleškovec 29
40311 Lopatinec

s naznakom – „za dodjelu potpora i provođenje manifestacija i projekata od interesa za Općinu Sveti Juraj na Bregu u 2023. godini.“

Sve pravovremeno zaprimljene zahtjeve, Povjerenstvo koje imenuje općinski načelnik, obrađuje i provjerava sukladno uvjetima ovog Javnog poziva, predlaže iznos bespovratne potpore i odluku o odabiru općinskom načelniku.

Odluku o odabiru manifestacije/projekta i visini dodijeljenih bespovratnih sredstava potpore donosi Općinski načelnik.

Općina Sveti Juraj na Bregu odobrena će sredstva isplatiti temelju dostavljenog Zahtjeva za isplatu.

Općina Sveti Juraj na Bregu zadržava pravo neprihvaćanja prijave/a  te poništenja ovog Javnog poziva bez posebnog obrazloženja.

OPĆINSKI NAČELNIK
                                                             Anđelko Nagrajsalović, bacc.ing.comp.aktualno

Dobrodošli u najljepšu općinu na brežuljku, općinu Sveti Juraj na Bregu. Pridruži se i ti stvaranju najzanimljivije web stranice te nam pošalji svoju vijest ili zanimljivost pa možda baš tvoju riječ vide brojni svakodnevni posjetitelji.

Skip to content