Odluka o dodjeli studentskih stipendija 2022./2023. – Rang lista

Na temelju članka 45. Statuta Općine Sveti Juraj na Bregu (״Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 08/21), članka 4. Pravilnika o pravima i obvezama korisnika stipendije Općine Sveti Juraj na Bregu (״Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 15/13), Pravilnika o izmjenama Pravilnika o pravima i obvezama korisnika stipendije Općine Sveti Juraj na Bregu (״Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 04/19) i Pravilnika o drugim izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima i obvezama korisnika stipendije Općine Sveti Juraj na Bregu (״Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 16/21) i Odluke o III. Izmjenama Pravilnika o pravima i obvezama korisnika stipendije Općine Sveti Juraj na Bregu (״Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 15/22) donio je slijedeću

ODLUKU

da se nastavlja stipendiranje 38. (tridesetosam) studenata iz prethodnih. ak. god.-a i stipendirat će se 22. (dvadesetdvoje) novo prijavljenih studenata prema Rang listi KLASA: 604-02/22-01/03, URBROJ: 2109/16-04/3-22-12 od 25. studenog 2022. godine, koji su se prijavili ove ak. god. 2022./2023., to su slijedeći:

R.br.PREZIME I  IMEOIBBODOVIRANG
1.Petričević Nika66271446505801
2.Levačić Tkalec Julia90700745239652
3.Vinković Barbara52779113726603
4.Novak Lucija37039197539604
5.Šafarić Ana57758549917605
6.Tarandek Ana76257129794606
7.Lukman Simona31000591220557
8.Miličević Luna52127559671508
9.Petričević Vanesa64821913966509
10.Doležaj Magdalena297234439575010
11.Perko Hana912541476394511
12.Moharić Matea770048264464512
13.Doležaj Margareta436669650844513
14.Novinić Melani673724445814014
15.Škrobar Niko100217904314015
16.Hažić Nives044965766764016
17.Šafarić Nola263040231273517
18.Kozar Valentina938229573703518
19.Novak Emili965709751473019
20.Panić Luka433171398762020
21.Sečan Noa825802056722021
22.Horvat Bruno494504234521022

Sa studentima će se zaključiti Ugovor o korištenju stipendija.

                                                                     OPĆINSKI NAČELNIK
Anđelko Nagrajsalović, bacc.ing.comp., v.r

Scroll to Top Skip to content