OBAVIJEST o odvozu otpada s područja Općine Sveti Juraj na Bregu

KRUPNI (GLOMAZNI) OTPAD

Glomazni otpad prikupljat će se:

u ponedjeljak 5.9.2022. godine

Važna napomena: Za odvoz glomaznog otpada potrebno je izvršiti prijavu najkasnije tri (3) radna dana prije naprijed navedenog datuma na broj telefona 049/587-837 ili putem e-mail adrese: glomazni@eko-flor.hr.

Preuzimanje glomaznog otpada vršit će se na kućnom pragu, tj. na javnoj površini ispred kuće uz prometnicu. U slučaju zaprimanja većeg broja prijava za odvoz glomaznog otpada, prikupljanje otpada vršit će se i u danima nakon označenog termina.

Pod glomaznim otpadom podrazumijeva se metalni otpad, drveni otpad (namještaj), plastični otpad, pokućstvo, manji kućanski aparati i svi slični proizvodi koji su postali otpad. Pod glomaznim otpadom ne podrazumijeva se industrijski otpad, građevinski otpad, električki i elektronički otpad, otpadna vozila i otpadne gume.

Prema navedenom, u glomazni otpad ne spada:
● građevinski otpad (šuta, cigla, crijep, salonit ploče, beton…),
● opasni otpad (otpadna ulja, pesticidi, kiseline, boje, lakovi, te pripadajuća ambalaža…),
● karoserije automobila,
● gume (traktorske, kamionske i automobilske…).


OTPADNE GUME, ELEKTRONIČKI I ELEKTRONSKI OTPAD

prikupljat će se:

u ponedjeljak 5.9.2022. godine – od 7:00 do 17:00 sati

Ispred podruma Doma kulture Murai u Pleškovcu 25 (stara općina)

Navedeni otpad prikuplja se isključivo na navedeni dan, a otpad koji ne pripada navedenoj vrsti neće se preuzeti.

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Manje količine otpada prikupljati će se putem mobilnog reciklažnog dvorišta prema sljedećem rasporedu:
22. – 23.9.2022.
12. – 13.12.2022.

Na ovaj način omogućeno je besplatno zbrinjavanje otpada poput ambalaže pesticida, deterdženata koji sadrže opasne tvari, drva koje sadrži opasne tvari, metalne i staklene ambalaže, boja, ljepila, plastike, limenki, papira, starih baterija i akumulatora, otpadnog motornog ulja, otpadnog jestivog ulja, EE otpada, te ostalih posebnih vrsta otpada.

Putem mobilnog reciklažnog dvorišta otpad će se prema naprijed navedenim datumima prikupljati na sljedećim lokacijama:

22.9. i 12.12.2022.

  1. U naselju Pleškovec, na javnoj površini kod Doma kulture Jurica Murai-a, na adresi Pleškovec 25, u vremenu od 8:00 – 10:00
  2. U naselju Zasadbreg, na javnoj površini kod Doma kulture Zasadbreg, na adresi Zasadbreg 187, u vremenu od 10:30 – 12:30

23.9. i 13.12.2022.

  1. U naselju Brezje, na javnoj površini kod DVD – Doma kulture Brezje, na adresi Brezje 147, u vremenu od 8:00 – 10:00
  2. U naselju Dragoslavec, na javnoj površini kod Stare škole Dragoslavec, na adresi Dragoslavec 156, u vremenu od 10:30 – 12:30

Komunalni redar
Kristijan Matoša
redarstvo@svetijurajnabregu
mob: 099 5369 226aktualno

Dobrodošli u najljepšu općinu na brežuljku, općinu Sveti Juraj na Bregu. Pridruži se i ti stvaranju najzanimljivije web stranice te nam pošalji svoju vijest ili zanimljivost pa možda baš tvoju riječ vide brojni svakodnevni posjetitelji.

Skip to content