Gnojnica i ambrozija narušavaju zdravlje mještana

Dana 30. lipnja 2022. godine, održana je 7. sjednica Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu. Zbog žalba koje mještani upućuju prema Općini, donesena je izmjena i dopuna Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina.

Prema novoj Odluci vlasnici i ovlaštenici korištenja poljoprivrednog zemljišta obvezuju se na sljedeće:

– da sa svojeg zemljišta odstrane sve biljne ostatke, a posebno kukuruzovinu, i to odmah poslije žetve odnosno berbe, a najkasnije do 1. travnja tekuće godine da na svojem zemljištu poduzimaju mjere sprječavanja zakorovljenosti, i to mehaničkim ili kemijskim sredstvima, radi sprječavanja širenja korova na susjedne parcele

– da na svojem zemljištu provode mjere za zaštitu bilja suzbijanjem bolesti i štetnika radi sprječavanja širenja biljnih bolesti i štetnika, i to sukladno zakonskim propisima

– da zbog zaštite zdravlja stanovništva, prije cvatnje unište ambroziju na poljoprivrednim površinama, međama, uz poljske putove i na neizgrađenom zemljištu – da gnoj i gnojnicu koji dovoze na poljoprivredno zemljište koje se nalazi u građevinskoj zoni i do 200 m od granice građevinske zone naselja, zaoru najkasnije u roku od 24 sata.

U slučaju nepoštovana mjera, na teren će izlaziti komunalni redar. Ove mjere donesene su kako bi se gnojnica koja često na poljima stoji danima uklonila radi zaštite stanovništva. Također, načelnik A. Nagrajsalović apelira da mještani uklanjaju ambroziju radi poteškoća na zdravlje koja ona predstavlja brojnim mještanima. U suprotnom, bit će izrečene novčane sankcije.

preneseno s: www.medjimurski.hr

Scroll to Top Skip to content