Grad Čakovec i Općina Dekanovec novi članovi LAG-a

U četvrtak, 21. travnja 2022. godine je održana 22. sjednica Skupštine LAG-a Međimurski doli i bregi u Restoranu Kneja u Malom Mihaljevcu. Bila je to prilika za okupljanje brojnog članstva LAG-a nakon više od dvije godine online sjednica.
Na sjednici, koja je bila izvještajnog karaktera, usvojeni su izvještaji o radu Nadzornog i Upravnog odbora LAG-a za 2021. godinu, te Izvještaj o radu i Financijski izvještaj LAG-a također za 2021. godinu. Predsjednica Sanja Krištofić je tom prigodom prisutnim članovima prezentirala provedbu cjelokupne Lokalne razvojne strategije LAG-a Međimurski doli i bregi 2014.-2020., čija se realizacija privodi kraju.
Kroz navedenu strategiju na područje LAG-a je alocirano više od 17 milijuna kn i to kroz 84 dodijeljenih potpora za OPG-ove, 15 dodijeljenih potpora za projekte društvene infrastrukture JLS-ova te kroz 5 projekata suradnje LAG-ova koji su u provedbi.
Najvažnija točka dnevnog reda Skupštine je bila vezana uz proširenje područja LAG-a na dvije nove jedinice lokalne samouprave i to na Grad Čakovec i Općinu Dekanovec. Time je cijelo Međimurje pokriveno LAG-ovima, a LAG Međimurski doli i bregi pokriva 2/3 županije i 503,83 km² površine, odnosno 17 JLS i 108 naselja sa 86.246 stanovnika.
Na kraju je najavljena i izrada nove Lokalne razvojne strategije LAG-a Međimurski doli i bregi 2023.-2027. za koju će uskoro biti organiziran ciklus radionica za sve interesne skupine.

Scroll to Top Skip to content