Obrezivanje granja uz prometnice

Ozbiljan problem za normalno prometovanje su neobrezano drveće te nepokošena trava na privatnim posjedima uz općinske i županijske prometnice.

U srijedu 24. studenog  započinju  radovi na uređenju  pojasa uz prometnice u Općini Sveti Juraj na Bregu.

Općina će urediti pojas uz svoje prometnice, odnosno obrezati i posjeći drveće i grmlje uz ceste za normalno odvijanje prometa. Obrezivanje granja i sječa stabala ili grmlja uz prometnice obveza je vlasnika parcela, koje ŽUC stalno opominje, no mnogo vlasnika se ne odaziva na pozive i opomene.

Načelnik općine ovo označava kao veliki problem i proračunski trošak te poziva ljude na uređenje dijelova svojih parcela koji su uz prometnice, jer time će ŽUC-u i općini olakšati poslove redovitog održavanja prometnica i na kraju urednim imati barem dijelove svojih posjeda.

Scroll to Top Skip to content