JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija u akademskoj godini 2021./2022.

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 604-02/21-01/02
URBROJ: 2109/16-01-21-4

Pleškovec, 11. listopada 2021.

JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu stipendija u akademskoj godini 2021./2022.

1. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju studenti s područja Općine  Sveti Juraj na Bregu koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

● da su državljani Republike Hrvatske,

● čiji roditelji ili skrbnici imaju prebivalište na području Općine Sveti Juraj na Bregu najmanje pet (5) godina prije objave javnog natječaja,

● da su završili najmanje srednjoškolsko obrazovanje,

● da su završili prvu godinu redovitog studija ili naredne više godine studija,

● čiji prosjek ocjena završnog razreda srednje škole uključujući i završni ispit ili državnu maturu iznosi najmanje 4,00, ako su upisali prvu godinu preddiplomskog studija i

● da prosjek ocjena svih položenih ispita tijekom studija iznosi najmanje 3,00.

2. Uz pismenu zamolbu potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

● prijava za dodjelu stipendije u akademskoj godini 2021./2022. (obrazac se može preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Juraj na Bregu ili na www.svetijurajnabregu.hr),

● privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka (obrazac se može preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Juraj na Bregu ili na www.svetijurajnabregu.hr),

● kratak životopis,

● presliku osobne iskaznice,

● presliku domovnice,

● uvjerenje o redovitom upisu, sukladno statutu ustanove, s naznakom naziva vrste upisanog studija te nazivom sveučilišnog studija, s naznakom smjera ili studijske grupe,

● potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena položenih ispita, odnosno ovjerena preslika indeksa iz koje su vidljive sve ocjene položenih ispita,

● presliku svjedodžbe završnog razreda srednje škole i završnog ispita ili državne mature (samo za studente prve godine preddiplomskog studija),

● izjavu studenta da ne prima nijednu drugu stipendiju (obrazac se može preuzeti u JUO Općine Sveti Juraj na Bregu ili na www.svetijurajnabregu.hr),

● izjavu o broju članova zajedničkog kućanstva (obrazac se može preuzeti u JUO Općine Sveti Juraj na Bregu ili na www.svetijurajnabregu.hr),

● uvjerenje o prebivalištu za sve članove kućanstva od Ministarstva unutarnjih poslova – Policijska uprava Međimurska,

● potvrdu škole ili fakulteta o školovanju užeg člana obitelji (ukoliko ih ima),

● potvrdu poslodavca o prosjeku plaće za oba roditelja ili skrbnika za prethodno tromjesečje, odnosno presliku rješenja o mirovini od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

● potvrdu o visini dohotka za oba roditelja ili skrbnika za prethodnu kalendarsku godinu po svim osnovama od Ministarstva financija – Porezna uprava,

● uvjerenje o nezaposlenim roditeljima ili skrbniku od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (ukoliko ih ima),

● potvrdu o sudjelovanju u Domovinskom ratu najmanje 90 dana za roditelja ili skrbnika od Ministarstva obrane – Odsjeka za poslove obrane (ukoliko ih ima),

● potvrdu za stalne korisnike novčane pomoći za roditelja ili skrbnika od Centra za socijalnu skrb (ukoliko ih ima),

● potvrdu za korisnike mirovine sa zaštitnim dodatkom za roditelje ili skrbnika od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ukoliko ih ima) i

● izjavu da je dijete bez jednog ili oba roditelja, dijete poginulih i nestalih branitelja te da je dijete samohrane majke ili oca (ukoliko ih ima).

3. Prijave se podnose na adresu Općine Sveti Juraj na Begu, Pleškovec 29, 40311 Lopatinec u roku 15 dana od objave natječaja s naznakom „ZA JAVNI NATJEČAJ-STIPENDIJA 2021./22“.

4. U slučaju potrebe od podnositelja prijave može se zatražiti i dopuna dokumentacije.

5. O rezultatima natječaja podnositelji prijava bit će obaviješteni u roku od 15 dana od odluke općinskog načelnika o dodjeli stipendija.

6. Ostale informacije i uvid u Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Juraj na Bregu, Pleškovec 29, 40311 Lopatinec, na telefon +385 40 855 305, na e-mail: juo@svetijurajnabregu.hr i na stranicama www.svetijurajnabregu.hr.

Natječaj za dodjelu stipendija 2021.-2022. s prijavom i izjavama

                                                                               OPĆINSKI NAČELNIK
Anđelko Nagrajsalović, bacc.ing.comp.

                                                            aktualno

Dobrodošli u najljepšu općinu na brežuljku, općinu Sveti Juraj na Bregu. Pridruži se i ti stvaranju najzanimljivije web stranice te nam pošalji svoju vijest ili zanimljivost pa možda baš tvoju riječ vide brojni svakodnevni posjetitelji.

Skip to content