Poduzimanje mjera obveznog uklanjanja ambrozije

Obavijest o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije te na provođenje mjera za zaštitu bilja suzbijanjem bolesti i štetnika (ZLATNA ŽUTICA), radi sprečavanja širenja biljnih bolesti i štetnika.

Osim što je veliki problem u poljoprivrednoj proizvodnji, AMBROZIJA je najagresivniji izvor alergena te postoje sve veći zdravstveni problem za stanovništvo.

Vlasnici, posjednici i korisnici poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta (vrtova, oranica, livada) dužni su tijekom vegetacijske sezone redovito uklanjati i suzbijati ambroziju slijedećim mjerama:

  1. agrotehničkim: obrada tla, pravovremena sjetva i  gnojidba kultura;
  2. mehaničkim: okopavanjem, plijevljenjem zasijanih kultura i redovitom košnjom;
  3. kemijskim: uporabom učinkovitih herbicida za suzbijanje ambrozije

Naredbu o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije donijelo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva (Narodne novine br. 72/07).

Zbog pojave zlatne žutice vinove loze koja je jedna od najštetnijih bolesti vinove loze u Europi, a vrlo brzo kad se pojavi poprima razmjere epidemije. Općina će dostavljati podatke Fitosanitarnoj inspekciji ukoliko posjednici vinove loze neće provoditi mjere navedene u Naredbi o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze ( „Narodne novine“ br 46/17., 48/18.) Fitosanitarne mjere, koje se poduzimaju nakon nalaza zlatne žutice imaju za cilj iskorjenjivanje bolesti, sprečavanje ili ograničavanje njenog daljnjeg širenja. Kako bi se to postiglo važno je pravodobno otkriti žarišta te bolesti.

Općina Sveti Juraj na Bregu donijela je Odluku o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina. Nadzor nad provedbom ove Odluke i naredbe Ministarstva provoditi će KOMUNALNI REDAR, te se mole  mještani Općine Sveti Juraj na Bregu da prijave svakoga tko se ne pridržava navedene naredbe na broj telefona 099 536 9226 Kristijan Matoša – komunalni redar ili 042 / 200 422 ili 042 / 200 426, Fitosanitarna inspekcija Varaždin.

Rok za izvršenje navedenih mjera je 15. rujna 2021. godine.

Odlukom o agrotehničkim mjerama propisane su novčane kazne od 500,00 do 10.000,00 kn.

Nakon toga će se na licu mjesta provoditi kontrola i u slučaju nepoštivanja ovih mjera odmah će se odrediti novčane kazne i podnosit će se prekršajne prijave za pokretanje prekršajnog postupka.

Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Juraj na Bregu

Scroll to Top Skip to content