Tehnički pregled traktora

CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE
STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED
VOZILA „CENTAR“ ČAKOVEC

Obavještavamo sve vlasnike traktora i traktorskih prikolica da će  Centar za vozila Hrvatske – Stanice za tehnički pregled vozila obavljat tehnički pregled traktora i traktorskih prikolica u Zasadbregu 187 A (Dom kulture Zasadbreg) 21.4.2021. u vremenu od 8:00 do 14:00 sati.

Scroll to Top Skip to content