Adaptacija dječjeg vrtića u Brezju

Općina Sveti Juraj na Bregu prijavila je projekt „Adaptacija dječjeg vrtića u Brezju“ na natječaj Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Odlukom o odabiru projekta iz Programa podrške  regionalnom razvoju odobrena su financijska sredstva u iznosu od 250.000,00 kuna. Procijenjena vrijednost radova iznosi 500.000 kuna + PDV. Razlika u financiranju investicije osigurana je u proračunu općine.

Projektom se predviđa zahvat adaptacije postojećeg objekta dječjeg vrtića u Brezju, kojom će se povećati njegova energetska učinkovitost, smanjiti financijski troškovi, povećat će se ugodnost boravka vrtićke djece i zaposlenika u prostoru te uredit i obnovit pročelja čime će zgrada dobiti novi izgled. Na postojećoj zgradi izvest će se demontaža međukatne i krovne konstrukcije i izvedba nove, te toplinska zaštita vanjskih zidova, krova, stropa iznad grijanog prostora i zamjena stolarije.

Scroll to Top Skip to content