Konstituirajuća sjednica novog saziva Savjeta mladih Međimurske županije

U petak, 15. siječnja 2021. godine održana je konstituirajuća sjednica novog saziva Savjeta mladih Međimurske županije. Za predsjednicu je jednoglasno u novi trogodišnji mandat izabrana dosadašnja predsjednica Ana Maria Babić, a za zamjenicu predsjednice je izabrana Petra Horvatić.S obzirom da je Ana Maria članica Radne skupine za mlade pri Hrvatskoj zajednici županija i Radne skupine za podršku savjetima mladih na općinskoj, gradskoj i županijskoj razini koja djeluje pri Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, koje je članica i Petra, članovi su prepoznali njihov potencijal za daljnji kvalitetan rad županijskog Savjeta mladih. U Savjet mladih Međimurske županije izabrani su:


1. Ana Maria Babić (zamjenica Paula Štefan)
2. Petra Horvatić (zamjenica Lorena Palačić)
3. Deni Pečarko (zamjenik Mihael Bedi)
4. Hugo Mađarić (zamjenica Ana Dukić)
5. Dora Tuksar (zamjenik Tin Plaftak)
6. Klara David (zamjenica Anja Slana)
7. Stjepan Dodlek (zamjenik Petar Gašparić)
8. Mia Haramija (zamjenik Silvestar Pofuk)
9. Marko Štefan (zamjenica Karla Posavec)
10. Marko Hlišć (zamjenik Vedran Jalšovec)
11. Tanja Novak (zamjenica Karla Štefan)

preneseno s: www.facebook.com/savjetmladihmz

Scroll to Top Skip to content