Potpisan Sporazum o financiranju dogradnje OŠ I. G. Kovačića Sveti Juraj na Bregu

Provođenjem ovog projekta škola će imati sve uvjete za cjelodnevnu nastavu

U utorak, 10. studenog 2020. godine župan Međimurske županije Matija Posavec i načelnik općine Sveti Juraj na Bregu Anđelko Nagrajsalović potpisali su Sporazum o financiranju dogradnje i opremanje školske zgrade Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića Sveti Juraj na Bregu.

Župan Matija Posavec istaknuo je da se radi o školi u kojoj se povećava broj učenika. „Planirani zahvat obuhvaća interpolaciju u tlocrt postojećeg objekta školske zgrade i školske sportske dvorane kojom će se dobiti 4 učionice i 2 kabineta ukupne površine 350 m². Vrijednost projekta je 2,6 milijuna kuna kojima će se pokriti troškovi projektiranja, izvođenja i opremanja. Završetak radova očekuje se do početka iduće školske godine. Općina Sveti Juraj na Bregu financirat će 40% odnosno 1.040.000,00 kuna, a Međimurska županija 60% odnosno 1.560.000,00 kuna.“ Uz to, župan Posavec naglasio je da osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Sveti Juraj na Bregu postiže zapažene rezultate u obrazovanju, ali i u humanitarnom radu.

Načelnik Općine Anđelko Nagrajsalović rekao je da je želja svih mještana Općine da škola radi u jednoj smjeni što se organizacijom nastave pokušalo ostvariti , ali u cijelosti bez dogradnje novih učionica i kabineta nije bilo moguće. Provođenjem ovog projekta škola će imati sve uvjete za cjelodnevnu nastavu i provođenje svih suvremenih aktivnosti i projekata. Načelnik je potpisivanjem ovog Sporazuma nedvojbeno pokazao da je obrazovanje jedan od prioriteta Općine Sveti Juraj na Bregu.

Ravnatelj škole Mladen Beuk zahvalio je županu i načelniku Općine na kontinuiranom trudu i ulaganju u obrazovanje. „Naša škola je jedna od većih u Međimurju, broji više od 450 učenika kojima se ovim projektom osiguravaju bolji uvjeti za njihovo školovanje“.

preneseno s: www.emedjimurje.hr

Scroll to Top Skip to content