TEMA JE COVID-19 Prijavite se na 5. Međunarodnu izložbu karikature Čakovec 2020.

Mladi autori, prijavite se i napravite koju karikaturu na aktuanu temu!

SUDJELOVANJ E
Sudjelovati mogu svi autori, bez obzira na narodnost, dob, spol ili profesiju.

KATEGORIJE
Stariji od 16 godina | Mlađi od 16 godina.

TEMA: Covid-19 (maske, distance, cjepivo)

Radovi moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:

1. Radovi mogu biti originalni ili digitalni.

2. Radovi mogu biti crno bijeli ili u boji.

3. Radovi se šalju putem interneta sa osobnim podacima.

4. Sudjelovati se može s najviše 2 rada.

5. Veličina radova mora biti A4 ili A3 format (jpg 300 dpi) – obavezno.
Pošaljite ih na email: cartoondamir@gmail.com

6. Radovi će biti ocjenjeni od strane međunarodnog žirija.

NAGRADE – ZA STARIJE OD 16 GODINA

Prva nagrada – 200 EUR, trofej, diploma i katalog
Druga nagrada – 100 EUR, trofej, diploma i katalog
Treća nagrada – 50 EUR, trofej, diploma i katalog
Pet posebnih priznanja + katalog 

ROK
Rok za dostavu je 2.11.2020.

OSTALA PRAVILA

Svaki autor, čiji rad bude uvršten na izložbu 50 autora dobit će katalog. Sudjelovanjem na izložbi autori su suglasni da im se radovi mogu koristiti za promidžbu izložbe (katalog, plakat, publiciranje u medijima i sl.) bez naknade autoru. 

preneseno s: www.emedjimurje.hr

Scroll to Top Skip to content