JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija u akademskoj godini 2020./2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 604-02/20-01/02
URBROJ: 2109/16-01-20-4
Pleškovec, 12. listopada 2020.

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija u akademskoj godini 2020./2021.

1. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju studenti s područja Općine  Sveti Juraj na Bregu koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
– da su državljani Republike Hrvatske,
– da roditelji ili skrbnici imaju prebivalište na području Općine Sveti Juraj na Bregu najmanje pet (5) godina prije objave javnog natječaja,
– da su završili najmanje prvu godinu studija i
– da prosjek ocjena svih položenih ispita tijekom studija iznosi najmanje 3,00.

2. Uz pismenu zamolbu potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • prijava za dodjelu stipendije u akademskoj godini 2020./2021. (obrazac se može preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Juraj na Bregu ili na www.svetijurajnabregu.hr),
  1. privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka (obrazac se može preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Juraj na Bregu ili na www.svetijurajnabregu.hr),
  2. kratak životopis,
  3. presliku osobne iskaznice,
  4. presliku domovnice,
  5. potvrdu o redovitom upisu u visoku školu ili fakultet u akademsku godinu 2020./2021., s naznakom smjera ili studijske grupe,
  6. potvrdu visoke škole ili fakulteta o prosjeku ocjena položenih ispita, odnosno ovjerenu presliku indeksa iz koje su vidljive ocjene položenih ispita,
  7. izjavu studenta da ne prima nijednu drugu stipendiju (obrazac se može preuzeti u JUO Općine Sveti Juraj na Bregu ili na www.svetijurajnabregu.hr),
  8. izjavu o broju članova zajedničkog kućanstva (obrazac se može preuzeti u JUO Općine Sveti Juraj na Bregu ili na www.svetijurajnabregu.hr),
  9. uvjerenje o prebivalištu za sve članove kućanstva od Ministarstva unutarnjih poslova – Policijska uprava Međimurska,
  10. potvrdu škole ili fakulteta o školovanju užeg člana obitelji (ukoliko ih ima),
  11. potvrdu poslodavca o prosjeku plaće za oba roditelja ili skrbnika za prethodno tromjesečje, odnosno presliku rješenja o mirovini od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  12. potvrdu o visini dohotka za oba roditelja ili skrbnika za prethodnu kalendarsku godinu po svim osnovama od Ministarstva financija – Porezna uprava,
  13. uvjerenje o nezaposlenim roditeljima ili skrbniku od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (ukoliko ih ima),
  14. potvrdu o sudjelovanju u Domovinskom ratu najmanje 90 dana za roditelja ili skrbnika od Ministarstva obrane – Odsjeka za poslove obrane (ukoliko ih ima),
  15. potvrdu za stalne korisnike novčane pomoći za roditelja ili skrbnika od Centra za socijalnu skrb (ukoliko ih ima),
  16. potvrdu za korisnike mirovine sa zaštitnim dodatkom za roditelje ili skrbnika od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ukoliko ih ima) i
  17. izjavu da je dijete bez jednog ili oba roditelja, dijete poginulih i nestalih branitelja te da je dijete samohrane majke ili oca (ukoliko ih ima).

3. Prijave se podnose na adresu Općine Sveti Juraj na Begu, Pleškovec 29, 40311 Lopatinec u roku 15 dana od objave natječaja s naznakom „ZA JAVNI NATJEČAJ-STIPENDIJA 2020./21“.

4. U slučaju potrebe od podnositelja prijave može se zatražiti i dopuna dokumentacije.

5. O rezultatima natječaja podnositelji prijava bit će obaviješteni u roku od 15 dana od odluke općinskog načelnika o dodjeli stipendija.

6. Ostale informacije i uvid u Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Juraj na Bregu, Pleškovec 29, 40311 Lopatinec, na telefon +38540 855 305, na e-mail: juo@svetijurajnabregu.hr i na stranicama www.svetijurajnabregu.hr.

Natječaj za dodjelu stipendija 2020.-2021. s prijavom i izjavama

OPĆINSKI NAČELNIK
Anđelko Nagrajsalović, bacc.ing.comp.,v.r.aktualno

Dobrodošli u najljepšu općinu na brežuljku, općinu Sveti Juraj na Bregu. Pridruži se i ti stvaranju najzanimljivije web stranice te nam pošalji svoju vijest ili zanimljivost pa možda baš tvoju riječ vide brojni svakodnevni posjetitelji.

Skip to content