Odvodni sustav Dragoslavec Selo

Međimurske vode su u svojstvu Naručitelja pokrenule postupak javne nabave za izradu koncepcijskog rješenja odvodnog sustava „Dragoslavec Selo“. Naime, prethodno izrađenim strateškim dokumentima koji obrađuju problematiku odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na brdskom području gornjeg Međimurja („Dvojezična strategija za zaštitu vodnih resursa s konceptom održivog razvoja prekograničnog projektnog područja“ i pripadni „Operativni program sa smjernicama odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda raštrkanih naselja projektnog područja-na brdovitom području gornjeg Međimurja“) predviđeno je da se na širem predmetnom području formira zasebni sustav odvodnje s vlastitim pročišćavanjem otpadnih voda. Konkretno se to odnosi na područje slijedećih naselja ili dijelova naselja na području Općine Sveti Juraj na Bregu i Gornji Mihaljevec:

  1. Dragoslavec Selo
  2. Okrugli Vrh
  3. Vučetinec
  4. Dragoslavec
  5. Dragoslavec Breg
  6. Gornji Mihaljevec i
  7. Vukanovec.

Sukladno tome se pristupa izradi ovog koncepcijskog rješenja, kao podloge za daljnje faze planiranja i izrade potrebne projektne dokumentacije.

Obzirom da je jugoistočno od predmetnog područja već izgrađen javni podsustav odvodnje „Slakovec“, sve kao dio centralnog sustava odvodnje aglomeracije Čakovec, s pročišćavanjem otpadnih voda na centralnom uređaju u Čakovcu, postoji mogućnost priključenja planiranog sustava odvodnje „Dragoslavec Selo“ na postojeći sustav odvodnje aglomeracije Čakovec, podsustav „Slakovec“, s pročišćavanjem otpadnih voda na uređaju za pročišćavanje u Čakovcu. Stoga će predmetnim koncepcijskim rješenjem biti razmotrena i ta mogućnost, sve s ciljem definiranja optimalne varijante koncepcije rješenja na širem predmetnom prostoru.

Sveukupno je za sada planirana veličina predmetnog sustava odvodnje od cca. 40 km sanitarne kanalizacijske mreže, odnosno obuhvat sustava odvodnje za cca. 1700 stanovnika.

Znači izradom ovog koncepcijskog rješenja dati će se osnove za buduće rješenje problematike odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na predmetnom području, uključivo i definiranje raspoloživih varijanti rješenja. Dakle analizirati će se varijanta s zasebnim uređajem za pročišćavanje, s definiranjem lokacije i uvjeta za pročišćavanje i ispuštanje pročišćenih otpadnih voda u odgovarajući prijamnik, sve sukladno važećoj zakonskoj regulativi, odnosno kao alternativa će se analizirati i varijanta priključenja planiranog sustava odvodnje „Dragoslavec Selo“ na već izgrađeni sustav odvodnje aglomeracije Čakovec, tj. na podsustav „Slakovec“.

Postupak javne nabave za izradu predmetnog koncepcijskog rješenja je u tijeku, odnosno do sada su prikupljene ponude, provedeno je javno otvaranje ponuda i vrši se analiza pristiglih ponuda. Ukupno je pristiglo 13 ponuda. Očekuje se okončanje postupka nabave tijekom slijedećeg mjeseca kada bi i formalno započela provedba predmetnog ugovora. Planirani krajnji rok izrade predmetnog koncepcijskog rješenja je 150 dana po potpisu ugovora i uvođenja projektanta u posao.

Međimurske vode d.o.o.aktualno

Dobrodošli u najljepšu općinu na brežuljku, općinu Sveti Juraj na Bregu. Pridruži se i ti stvaranju najzanimljivije web stranice te nam pošalji svoju vijest ili zanimljivost pa možda baš tvoju riječ vide brojni svakodnevni posjetitelji.

Skip to content