TURISTIČKA ZAJEDNICA MEĐIMURJA Udruživanjem do više novca za nove sadržaje

Bilo je riječi o novom Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

Voditelj Ureda Turističke zajednice Međimurske župnije Rudi Grula sazvao je, a potom i održao radni sastanak pod nazivom ‘Neformalno udruživanje turističkih zajednica i jedinica lokalne samouprave’, koji je održan u Restoranu ‘Terbotz’ u Železnoj Gori.

Okupljenim predstavnicima općina i turističkih zajednica Grula je rekao kako, prema novom Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i Pravilniku o potporama turističkim zajednicama za turistički nerazvijena područja predviđena su značajna sredstva namijenjena za neformalno udruživanje turističkih zajednica i jedinica lokalne samouprave.

Grulinom pozivu odazvali su se predstavnici općina Sveti Martin na Muri, Gornji Mihaljevec, Štrigova, Sveti Juraj na Bregu i Selnica, koji su iskazali ineres za ovu temu te će učiniti ono što je potrebno, kako bi se neformalno udruživanje ostvarilo.

Sastanku su nazočili i Sandra Herman, Darko Radanović i Marko Puškadija kao predstavnici Međimurske županije, koji su iznijeli svoje prijedloge i mišljena, a sve s ciljem kako bi se udruživnjem privuklo više novca i središnjice, a time se ostvarili novi sadržaji u spomenutim općinama.

preneseno s: www.emedjimurje.hr

Scroll to Top Skip to content