Odluka o dodjeli studentskih stipendija 2018./2019. – Rang lista

Na temelju članka 45. Statuta Općine Sveti Juraj na Bregu (״Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 15/18), članka 6. Pravilnika o pravima i obvezama korisnika stipendije Općine Sveti Juraj na Bregu (״Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 16/13),) i Rang liste KLASA: 604-02/18-01/02, URBROJ: 2109/16-04/3-18-12 od 21. studenoga 2018. godine, Općinski načelnik Anđelko Nagrajsalović, donio je slijedeću

ODLUKU

da se nastavlja stipendiranje 37. (tridesetsedam) studenata iz prethodnih. ak. god.-a i stipendirat će se 11. (jedanaestnaest) novo prijavljenih studenata prema Rang listi KLASA: 604-02/18-01/02, URBROJ: 2109/16-04/3-18-12 od 21. studenoga 2018. godine, koji su se prijavili ove ak. god. 2018./2019., to su slijedeći:

R.b. Prezime i ime Adresa Fakultet
1. Kundih Damir Radnička 7, Lopatinec Univerzitat GU, A
2. Kundih David Radnička 7, Lopatinec Sveučilište Sj. KC
3. Kundih Luka Radnička 7, Lopatinec Univerzitat GU,A
4. Pergar Lucija Zasadbreg 35 Univerza LJ – SLO
5. Đuran Veronika I.G.Kovačića 100, Lopatinec Univerzitat GU,A
6. Šarić Dajana Vučetinec 30 B Univerza MB – SLO
7. Zeman Hrvoje Dragoslavec 77 A Međimursko v. ČK
8. Kadi Ana Pleškovec 3 A Farmaceut.-biok.ZG
9. Kralj Melani Vučetinec 52 Učiteljski fakul. ČK
10. Perhoč Dino M.Kovača,M.Mihaljevec Tehnički fak. RI
11. Vizinger Karla Brezje 78 B Ekonomski f. RI

Sa studentima će se zaključiti Ugovor o korištenju stipendija.

OPĆINSKI NAČELNIK
Anđelko Nagrajsalović, bacc.ing.compaktualno

Dobrodošli u najljepšu općinu na brežuljku, općinu Sveti Juraj na Bregu. Pridruži se i ti stvaranju najzanimljivije web stranice te nam pošalji svoju vijest ili zanimljivost pa možda baš tvoju riječ vide brojni svakodnevni posjetitelji.

Skip to content