U toj se školi kontinurano povećava broj učenika, njih 386 dobilo garderobne ormariće

Župan u obilasku OŠ Sveti Juraj na Bregu

Hodnici i učionice Osnovne škole ‘Ivana Gorana Kovačića’ Sveti Juraj na Bregu od nedavno su opremljeni novim garderobnim ormarićima te je svaki od 386 učenika dobio svoj dio u koji će moći odložiti školski pribor i stvari.

Na poziv ravnatelja škole Mladena Beuka i načelnika Općine Sveti Juraj na Bregu Anđelka Nagrajsalovića, župan Međimurske županije Matija Posavec obišao je školu uz nazočnost pročelnika Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport Branka Sušeca.

„Osnovna škola „Ivana Gorana Kovačića“ u Svetom Jurju na Bregu jedna je od onih u kojoj se kontinuirano povećava broj učenika“, ističe ravnatelj škole, zbog čega su se učenici izrazito obradovali ormarićima koji su školi dali novo šareno ruho. „Uz pomoć Međimurske županije i Općine Sveti Juraj na Bregu ulažemo u školu kako bismo učenicima osigurali odgovarajući standard.

Općina je izdvojila sredstva za sanaciju klizišta na zemljištu na kojem su izgrađena školska sportska igrališta uz dvoranu osnovne škole. Trenutno je 13 odjela u jutarnjoj smjeni i 4 odjela u popodnevnoj smjeni što ukazuje na potrebu proširenja kako bi se organizirala jednosmjenska nastava.“, dodao je ravnatelj Beuk.

Oslobođena prostorija koja je do sada služila kao garderoba uređena je u učionicu, što je samo mali korak do konačnog cilja proširenja škole kojim će se omogućiti potpuna jednosmjenska nastava. „Za investiciju postavljanja ormarića Međimurska županija izdvojila je ukupno 94.975,00 kuna, nedavno su znatna sredstva uložena u novu kuhinju čime je znatno poboljšan pedagoški standard škole.

Ovo je dobar primjer suradnje Općine na čijem se području škola nalazi i Županije kao osnivača škole, a rezultat je nova oprema, moderniji prostori za produženi boravak, nova kuhinja i sve ono što je takvoj ustanovi potrebno. Iduće godine razmišljamo o projektu dogradnje škole kako bi stvorili uvjete za jednosmjensku nastavu“ , istaknuo je prilikom obilaska župan Matija Posavec.

Načelnik općine Anđelko Nagrajsalović, zadovoljan je suradnjom sa Međimurskom županijom napomenuvši kako je važno imati moderno uređenu školu i što kvalitetnije uvjete jer oni podrazumijevaju veću razinu u kvaliteti života: ”Iako je Međimurska županija osnivač škole, nastojimo kao Općina sudjelovati u projektima poboljšanja uvjeta u obrazovanju“, naglasio je.

preneseno s: www.emedjimurje.hr

Scroll to Top Skip to content