Javni poziv za davanje u najam/zakup školske sportske dvorane za školsku 2018./2019. godinu

Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića
Sveti  Juraj  na  Bregu
Pleškovec  31, 40311 Lopatinec
tel:040/855-308
e-mail: ured@os-igkovacic-svetijurajnabregu@skole.hr
Klasa:  372-03/18-01/01
Urbroj: 2109-45-18-02-01

Pleškovec, 01. listopada 2018. godine

Na temelju Odluke o cijenama prostora i opreme u školskim ustanovama kojima je osnivač Međimurska županija (Klasa: 372-01/12-02/2, Ur.broj: 2109/1-01-12-01 od 01.10.2012. godine) Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Sveti Juraj na Bregu zastupana po ravnatelju Mladenu Beuku, dipl. ing.

JAVNI POZIV

za davanje u najam/zakup školske sportske dvorane za školsku godinu 2018./2019.

  1. Predmet natječaja je najam/zakup sportske dvorane i pomoćne prostorije
  2. Dvorana i pomoćna prostorija se daju u najam/zakup za sportske aktivnosti i druge programe koji se u njoj mogu izvoditi.
  3. Školska dvorana i pomoćna prostorija se iznajmljuje u razdoblju od 18.10.2018. do 30.06.2019. u vremenu kada je prostor slobodan, odnosno, kada ga ne koristi Škola.
  4. Ponuditelj je obvezan navesti željeni termin te broj sati korištenja. Raspored korištenja napravit će se u dogovoru korisnika i škole.
  5. Cijena iznajmljivanja određuje se po satu temeljem Odluke o cijenama prostora i opreme u školskim ustanovama kojima je osnivač Međimurska županija.
  6. Sportski klubovi u ponudi trebaju dostaviti temeljni akt o osnivanju kojim dokazuju svoj status sportskog kluba, pravila i dokaz da se nalaze u sustavu natjecanja.
  7. Prednost kod iznajmljivanja daje se klubovima i udrugama s područja Općine Sveti Juraj na Bregu.
  8. Prijave dostaviti u roku 15 dana na adresu škole, na obrascu.

 

Ravnatelj Škole

Mladen Beuk, dipl.ing.

 

 

 

 

 

 

 aktualno

Dobrodošli u najljepšu općinu na brežuljku, općinu Sveti Juraj na Bregu. Pridruži se i ti stvaranju najzanimljivije web stranice te nam pošalji svoju vijest ili zanimljivost pa možda baš tvoju riječ vide brojni svakodnevni posjetitelji.

Skip to content