Obavijest javnosti o provedbi postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš traje 30 dana od datuma zaprimanja upita od strane javnopravnih tijela relevantnih za postupak, odnosno od 04. svibnja 2018. do 04. lipnja 2018. godine.

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13., 153/13., 78/15. i 12/18.) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08.), kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, obavještava se javnost da Općina Sveti Juraj na Bregu pokreće postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za postupak izrade II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Juraj na Bregu („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 04/06. i 10/15.).

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš traje 30 dana od datuma zaprimanja upita od strane javnopravnih tijela relevantnih za postupak, odnosno od 04. svibnja 2018. do 04. lipnja 2018. godine.

U prilogu (objavljeno pod Dokumenti\Prostorni plan):

  1. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za potrebe II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Juraj na Bregu
  2. Obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Juraj na Bregu
  3. Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Juraj na Bregu
  4. Prostorni plan uređenja Općine Sveti Juraj na Bregu („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 4/06 i 10/15) – važeći kartografski prikazi i odredbe za provedbu nalaze se na mrežnoj stranici Općine – link: svetijurajnabregu.hr

                                                                                 OPĆINSKI NAČELNIK
Anđelko Nagrajsalović, bacc.ing.comp.

Scroll to Top Skip to content