MALCI i Snjeguljica povezali Selnicu i Sv. Juraj na Bregu

Učitelji matematike osnovnih škola Selnica i Ivana Gorana Kovačića Sveti Juraj na Bregu dogovorili su međuškolsku suradnju razmjenom radova učenika. Tako su matematički radovi učenika Osnovne škole Selnica izloženi u Pleškovcu, a radovi jurjevskih učenika su izloženi u Selnici.

Učenicima je zanimljivo za vidjeti što rade njihovi vršnjaci u drugoj školi i na koji način su izrađivali neki crtež, a sigurno je ovakav način suradnje i dodatan motiv da se uloži još više truda, vremena i napora kako bi se napravio što kvalitetniji rad.

preneseno s: www.emedjimurje.hr

Scroll to Top Skip to content