IZDANA DOZVOLA Kreće priključenje na kanalizaciju u Zasadbregu

Međimurske vode d.o.o. kao nositelj investicije su u razdoblju od travnja 2016. do studenog 2017. godine uspješno provele projekt izgradnje dijela odvodnog sustava ‘Zasadbreg’ (naselje Zasadbreg) temeljem ugovora o izvođenju radova između Međimurskih voda d.o.o. Čakovec i Tigre d.o.o. Zagreb.

Vrijednost radova iznosi  8.605.000,00 kn, bez PDV-a. Stručni nadzor  nad izvođenjem radova vršila je tvrtka AT Consult d.o.o. Varaždin.

U sklopu projekta izgradnje dijela odvodnog sustava „Zasadbreg“ (naselje Zasadbreg), izvršeni su radovi na izgradnji gravitacijske sanitarne kanalizacijske mreže u duljini od 7.338 m s pripadnim revizijskim oknima i tlačni cjevovodi u duljini od 1.214 m, te dvije precrpne stanice, čime su omogućena 304 nova kućna priključka na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u naselju Zasadbreg.

Dana 27. studenog 2017. godine održan je tehnički pregled te je sa danom 20. veljače 2018. godine ishođena uporabna dozvola. Predmetni projekt izgradnje dijela odvodnog sustava „Zasadbreg“ (naselje Zasadbreg) je proveden kao sastavni dio cjelokupnog projekta „Građenje vodnih građevina na području aglomeracije Čakovec“ – EN.2.1.16-0007, a koji se sastoji od četiri zasebna podprojekta.

Projekt „Građenje vodnih građevina na području aglomeracije Čakovec“ – EN.2.1.16-0007 je sufinanciran iz sredstava Europske Unije, iz Kohezijskog fonda – Operativni program „Zaštita okoliša“ za razdoblje 2007-2013, te sredstava Ministarstva poljoprivrede, Hrvatskih voda i projektnih partnera (Općina Sveti Juraj na Bregu, Grad Čakovec, Općina Pribislavec i Općina Strahoninec).

U sklopu ovog projekta u Općini Sveti Juraj na Bregu provodio se podprojekt Izgradnje dijela odvodnog sustava „Zasadbreg“ (naselje Zasadbreg) i podprojekt Izgradnja razdjelne kanalizacije naselja Mali Mihaljevec.

Ukupni udio sufinanciranja Općine Sveti Juraj na Bregu iznosi 1.270.000,00 kn, a u investiciju je bilo uključeno i izvođenje priključaka.

Ovih dana će u Zasadbregu započeti priključenje domaćinstava i drugih korisnika na javni sustav odvodnje.

– Po sklapanju ugovora o priključenju na sustav odvodnje i korištenju usluga odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda moći će se izvršiti priključenje interne kanalizacije na sustav javne odvodnje tj. na novoizvedeno kontrolno okno.

Nakon priključenja septička jama više ne smije biti u funkciji, a fekalne vode direktno će prihvaćati novoizgrađeni kanalizacijski sustav – javljaju iz Međimurskih voda.aktualno

Dobrodošli u najljepšu općinu na brežuljku, općinu Sveti Juraj na Bregu. Pridruži se i ti stvaranju najzanimljivije web stranice te nam pošalji svoju vijest ili zanimljivost pa možda baš tvoju riječ vide brojni svakodnevni posjetitelji.

Skip to content