Odluka o dodjeli studentskih stipendija 2017./2018. – Rang lista

Na temelju članka 45. Statuta Općine Sveti Juraj na Bregu (״Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 05/13), članka 6. Pravilnika o pravima i obvezama korisnika stipendije Općine Sveti Juraj na Bregu (״Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 16/13),) i Rang liste KLASA: 604-02/17-01/04, URBROJ: 2109/16-04/3-17-11 od 21. studenoga 2017. godine, Općinski načelnik Anđelko Nagrajsalović, donio je slijedeću:

ODLUKU
da se nastavlja stipendiranje 35. (tridesetpet) studenata iz prethodnih ak.god.-a i stipendirat će se 13. (trinaest) novo prijavljenih studenata prema Rang listi KLASA: 604-02/17-01/04, URBROJ: 2109/16-04/3-17-11 od 21. studenoga 2017. godine, koji su se prijavili ove ak.god. 2017./2018., to su slijedeći:

Red.br. Prezime i ime Adresa Fakultet
1. Kralj Filip Pleškovec 180 A Sveučilište Sjever VŽ
2. Dominić Rajan Brezje 106 F.prometnih z. ZG
3. Zadravec Antonija Zasadbreg 202 Filozofski f. ZD
4. Pintarić Marta Pleškovec 1 Sveučilište Sjever VŽ
5. Sabol Jana Vučetinec 1 A Sveučilište RI
6. Cvetković Ivan Vučetinec 90 Filozofski f. ZG
7. Dvanajščak Viktor Dragoslavec 81 Agronomski f. ZG
8. Škvorc Dunja Dragoslavec 101 A Učiteljski ČK
9. Vuković Sara Pleškovec 64 A F.prometnih z. ZG
10. Glavina Lucija I.G.Kovačića 2,Lop Sveučilište Sjever KC
11. Benković Filip Vučetinec 12 Sveučilište Sjever VŽ
12. Čurin Valentina Pleškovec 6 FERI Maribor, SLO
13. Modrić Ivan Brezje 14 Sveučilište RI

Sa studentima će se zaključiti Ugovor o korištenju stipendija.

OPĆINSKI NAČELNIK
Anđelko Nagrajsalović, bacc.ing.comp.

Scroll to Top Skip to content