Javni poziv građanima Općine Sveti Juraj na Bregu na priključenje na javnu odvodnju (KANALIZACIJU)

MEĐIMURSKE VODE d.o.o.
za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju
40 000 ČAKOVEC, Matice hrvatske 10

Poštovani!

Građanima Općine Sveti Juraj na Bregu tijekom 2015-2017. izgrađen je veliki dio sustava odvodnje otpadnih voda po naseljima, čime se omogućava pravilno zbrinjavanje otpadnih voda i pročišćavanje na Pročistaču otpadnih voda Čakovec i podiže standard i kvaliteta stanovanja te štiti okoliš od onečišćenja kao i podzemne i površinske vode, a u konačnici doprinosi očuvanju zdravlja stanovništva.

U sklopu projekta „Građenje vodnih građevina na području aglomeracije Čakovec“ koji je sufinanciran bespovratnim sredstvima iz Operativnog programa zaštite okoliša 2007-2013. Europske Unije, u sklopu kojeg je sustav javne odvodnje izgrađen, sada preostaje postići priključenost stanovništva na javnu odvodnju i priključenost do 2018. godine prema preuzetoj obvezi na temelju studijske dokumentacije mora biti 92% stanovništva tamo gdje je izgrađen sustav javne odvodnje.

Priključenost stanovništva je glavni indikator uspješnosti projekta, jer bez priključenosti objekata iz kojih se ispuštaju otpadne vode na javni sustav odvodnje, cjelokupna investicija izgradnje nije opravdana.

Stoga, a i obzirom na potrebu zaštite okoliša i voda kao dobro koje je od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu, Zakonom o vodama propisana je obveza priključenja objekata na komunalne vodne građevine (na sustav javne vodoopskrbe i javne odvodnje).

Člankom 212. Zakona o vodama ( N.N. br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14 ) propisano je da je vlasnik građevine odnosno vlasnik druge nekretnine dužan priključiti svoju građevinu odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine (za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju) sukladno odluci o priključenju jedinice lokalne samouprave, a najkasnije u roku od 1 godine od dana obavijesti isporučitelja vodne usluge o mogućnosti priključenja.

Ukoliko vlasnik građevine odnosno vlasnik druge nekretnine ne priključi svoju građevinu odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine prema članku 212. stavku 1. Zakona o vodama, propisane su prekršajne kazne te će se tako sukladno članku 243. Zakona o vodama, fizičke osobe kazniti novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 – 5.000,00 kn za prekršaj.

Za pravne osobe propisane su kazne u iznosu od 10.000,00 – 50.000,00 kn, a za odgovorne osobe u pravnoj osobi novčana kazna u iznosu od 1.000,00 – 5.000,00 kn, ukoliko nekretnina u skladu sa zakonom i odlukom o priključenju nije priključena na komunalne vodne građevine.

Inspekcijski nadzor nad primjenom odredbi članka 212. Zakona o vodama obavljaju inspektori Ministarstva gospodarstva.

Pozivamo građane Općine Sveti Juraj na Bregu da sukladno Zakonu o vodama, priključe svoje nekretnine na javni sustav odvodnje (kanalizaciju), kako bi se prijava gospodarskoj inspekciji koristila kao krajnja mjera.

Postupak priključenja pokreće se podnošenjem zahtjeva za priključenje u Međimurskim vodama d.o.o. Čakovec, Matice hrvatske 10.

Uz zahtjev za priključenje potrebna je kopija katastarskog plana i kopija građevinske dozvole (ili izvatka iz gruntovnice) za nekretninu, a za određene korisnike gdje postoje usklađeni podaci iz katastra i gruntovnice, Međimurske vode d.o.o. su već pribavile potrebnu dokumentaciju kako bi priključenje bilo legalno.

Pozivamo građane Općine Sveti Juraj na Bregu da se jave u Međimurske vode d.o.o. i raspitaju o najlakšem i najbržem načinu priključenja njihove građevine na javnu kanalizaciju.

Poznato je da su priključci već izvedeni i da su u cijeni investicije te su za građane bez plaćanja.

Sve detaljnije informacije o svakom pojedinom priključku, građani mogu dobiti u Odjelu odnosa s korisnicima Međimurskih voda d.o.o., Matice hrvatske 10 (prizemlje) ili na tel. 373-732 i 373-733.

Zahtjev za priključenje može se potpisati u Međimurskim vodama a nalazi se i na web stranici: http://medjimurske-vode.hr/zahtjevi-i-obrasci/

Potpisan i skeniran zahtjev za priključenje može se dostaviti poštom, osobnom dostavom ili na email: korisnik@medjimurske-vode.hr

 

ZAŠTITIMO NAŠE VODE, JER VODA JE NAJVEĆE BLAGO MEĐIMURJA!

Zaštitom voda i okoliša odnosno izgradnjom suvremenih sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda štiti se i zdravlje i sigurnost ljudi, stoga je naša poruka građanima Međimurja u naseljima u kojima je izgrađen sustav javne odvodnje, a koji svoju građevinu odnosno drugu nekretninu nisu još priključili na sustav javne odvodnje da to izvrše što prije odnosno da se jave u Međimurske vode d.o.o. i sklope ugovor o priključenju najkasnije do 31.12.2017.aktualno

Dobrodošli u najljepšu općinu na brežuljku, općinu Sveti Juraj na Bregu. Pridruži se i ti stvaranju najzanimljivije web stranice te nam pošalji svoju vijest ili zanimljivost pa možda baš tvoju riječ vide brojni svakodnevni posjetitelji.

Skip to content