Svi zadovoljni napretkom radova na aglomeraciji Čakovec

Direktor Međimurskih voda, Vladimir Topolnjak predstavio je danas napredak velikog infrastrukturnog projekta ‘Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec’ čija je realizacija započela 2015. godine.

Na predstavljanju su bili nazočni i gradonačelnik Čakovca, načelnici općina Nedelišće, Pribislavec, Strahoninec, Sveti Juraj na Bregu i Šenkovec kao predstavnici projektnih partnera te generalni direktor Hrvatskih voda, Zoran Đuroković sa suradnicima.

Projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec“ predstavlja jedan od najvećih i najkompleksnijih infrastrukturnih zahvata na području Međimurja u povijesti, a provodi se kroz pet ugovora.

U sklopu Ugovora za rekonstrukciju i sanaciju postojećeg sustava odvodnje dosad su u potpunosti završeni svi planirani radovi. Provedeni su svi predviđeni tehnički pregledi, na 14 gradilišta (podprojekata), ishođeno je 13 uporabnih dozvola, a ishođenje preostale 14. uporabne dozvola se očekuje uskoro. Do kraja studenog 2016. godine ukupno je izvršeno radova u vrijednosti 47,3 milijuna kn, a do kraja 2016. godine predviđa se izvršenje radova u ukupnoj vrijednosti od cca. 50 milijuna kn.

Ugovorom o izgradnji nove mreže odvodnje ukupno je obuhvaćeno 10 komponenti, tj. kanalizacijskih mreža u 10 naselja. U sklopu ovog Ugovora ukupno predviđeni radovi su pri kraju, a u tijeku je priključivanje većine preostalih precrpnih stanica na elektroenergetski sustav s pripadnim ispitivanjima.

Priključivanje preostalih precrpnih stanica na elektroenergetski sustav i preostali radovi na sanaciji prometnih površina u naseljima Pušćine, Gornji Kuršanec, Gornji Hrašćan i Štefanec predviđeni su za izvođenje u prvom tromjesečju 2017. godine.

Provedeni su tehnički pregledi za devet gradilišta (podprojekata), a u pripremi je tehnički pregled za gradilište u naselju Štefanec. Izdavanje uporabnih dozvola po provedenim tehničkim pregledima se očekuje uskoro. Do kraja studenog 2016. godine ukupno je izvršeno radova u vrijednosti 89,7 milijuna kn, a do kraja 2016. godine predviđa se izvršenje radova u ukupnoj vrijednosti od cca. 94 milijuna kn.

Treći ugovor o radovima odnosi se na modernizaciju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) kojim je predviđena rekonstrukcija i modernizacija uređaja za projektirani kapacitet od 75.000 ekvivalent stanovnika, povećanje stupnja pročišćavanja otpadnih voda s dosadašnjeg drugog na treći stupanj pročišćavanja te izgradnja postrojenja za kompletnu obradu mulja.

Planirani građevinski radovi i montaža tehnološke opreme su pri kraju, a završetak svih radova se očekuje početkom 2017. godine. Nakon toga slijedi priprema i provedba probnog rada u trajanju od 9 mjeseci, te se dovršetak svih aktivnosti s ishođenjem uporabne dozvole očekuje do kraja 2017. godine. Po ovom ugovoru je do kraja studenog 2016. godine ukupno izvršeno radova u vrijednosti 39,2 milijuna kn, a do kraja 2016. godine predviđa se izvršenje radova u ukupnoj vrijednosti od cca. 43,4 milijuna kn.

Uz ove ugovore o radovima, značajan element ovog projekta predstavlja i oprema za održavanje sustava odvodnje odnosno specijalno vozilo vrijedno 2,6 milijuna kuna koje je u kolovozu ove godine predano na korištenje Međimurskim vodama. Riječ je o vozilu Muller Canalmaster F 125 E WA, ukupne zapremnine spremnika od 12.500 litara koje je namijenjeno čišćenju i uklanjanju nečistoća iz kanalizacijskih cijevi te njihovom transportiranju do mjesta deponiranja, s mogućnošću recikliranja usisane vode i njezinog ponovnog korištenja za ispiranje.

„Iznimno sam zadovoljan cjelokupnim vođenjem Projekta, od ranih pripremnih faza koje su uključivale pripremu projektne i studijske dokumentacije i aplikacije, kroz pripremu i provedbu natječajnih postupaka, do provedbe samog Projekta kroz izvođenje radova na terenu, a kojeg su vršile stručne službe Međimurskih voda, prvenstveno inženjeri iz Sektora upravljanja projektima.

Uspješnoj provedbi ovako zahtjevnog Projekta doprinijela je i vrlo uspješna i učinkovita suradnja s gradom Čakovcem, općinama, institucijama i brojnim tvrtkama koje su bile uključene u sve faze provedbe Projekta“, zaključio je u svom izlaganju direktor Međimurskih voda, Vladimir Topolnjak.

Nazočni uzvanici također su izrazili svoje zadovoljstvo napretkom projekta te su potvrdili značaj koji ovaj infrastrukturni projekt ima za područje aglomeracije.

Ukratko o projektu

„Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec“ je infrastrukturni projekt koji uz Grad Čakovec u provedbu uključuje i pet okolnih općina: Nedelišće, Pribislavec, Strahoninec, Sveti Juraj na Bregu i Šenkovec. Predvidiva ukupna vrijednost ovog projekta iznosi više od 273 milijuna kuna, a Europska unija ga sufinancira sa 73 %.

Dovršetkom projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec“ očekuje se smanjenje nekontroliranog ispuštanja otpadnih voda, visoka razina zaštite vodnih resursa, stanovništva i okoliša od negativnog utjecaja ispuštanja komunalnih otpadnih voda u otvorene vodotoke kao i poboljšano prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeraciji radi potpune sukladnosti s Direktivom EU o odvodnji i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda.

preneseno s: www.emedjimurje.hr

Scroll to Top Skip to content